Điều khoản và Quy định

Tất cả các cuộc thi/sự kiện chỉ có áp dụng cho game thủ máy chủ Asia trừ khi có thêm các quy định khác.

 • Bài dự thi chỉ chỉ giới hạn cho một tài khoản game (IGN) trên một tài khoản mạng xã hội trừ khi có thêm quy định khác. 
 • Tất cả bài dự thi tham gia cuộc thi đều tự động trở thành tài sản của Wargaming Asia.
 • Tất cả các cuộc thi/sự kiện đều được quản trị độc lập không liên quan tới các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng này không chịu trách nhiệm cho các vấn đề liên quan đến cuộc thi/sự kiện.  
 • Danh sách người thắng cuộc khi thông báo sẽ là kết quả cuối cùng. Các khiếu nại sẽ không được chấp nhận.
 • Wargaming Asia có quyền hủy cuộc thi/sự kiện hoặc thay đổi giải thưởng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. 
 • Wargaming Asia có quyền loại các bài dự thi chứa nội dung khiêu dâm, xúc phạm hoặc không phù hợp, không tuân thủ quy định của cuộc thi/sự kiện hoặc cố tình vi phạm quy định của cuộc thi/sự kiện.
 • Phần thưởng trong game:
  • Thời gian trao phần thưởng là trong vòng 2 tuần kể từ khi công bố kết quả. 
  • Thời gian trao phần thường liên máy chủ có thể sẽ kéo dài hơn và game thủ có thể phải theo dõi trang hỗ trợ của máy chủ tương ứng. 
 • Phần thưởng vật lý:
  • Phần thưởng vật lý có thể được chuyển tới người thắng cuộc trong vòng 1 tháng kể từ khi công bố kết quả. 
 • Người thắng cuộc đồng ý chi trả các khoản thuế/phí vận chuyển phải nộp cho cơ quan hải quan nước sở tại.
 • Trong trường hợp không liên hệ được với game thủ, Wargaming Asia có quyền chuyển giao phần thưởng cho người khác.
Đóng