Chính sách Đền bù Clan Wars

Hỡi các Chiến binh Clan,

Chúng tôi đã cập nhật chính sách đền bù trong trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật trong Clan Wars và Pháo đài. Quy định đền bù từ bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ và cụ thể như sau:

Quy định đền bù trong trường hợp lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến chế độ Clan Wars và chức năng clan

Các quy định này được xây dựng để đảm bảo game thủ được sử dụng một dịch vụ chất lượng và nhất quán khi tham gia các trận đánh trên Bản đồ Chiến sự và Pháo đài.

1. Các game thủ có quyền được nhận đền bù trong trường hợp chức năng clan, Bản đồ Chiến sự, chức năng Pháo đài hoặc máy chủ World of Tanks xảy ra lỗi kỹ thuật khiến game thủ chịu tổn thất về mặt tài chính hoặc vật chất.

2. Chỉ áp dụng chính sách đền bù khi game thủ tham gia các trận đánh tấn công và/hoặc phòng thủ Pháo đài. Không đền bù cho trận đánh tranh chấp.

3. Mỗi loại đền bù sẽ có đặc điểm chung và riêng.

3.1. Đền bù tập thể cho các clan trong trường hợp hơn 5% tổng số clan tham gia các trận đánh trên Bản đồ Chiến sự bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật trong cùng một ngày. Lượng vàng đền bù bằng 15 lần chi phí 1 ngày premium và sẽ được chuyển vào ngân khố clan.

Chip "bị đóng băng" sẽ được "giải băng" và hoạt động trở lại sau 24 giờ (không muộn hơn lượt đấu tiếp theo, tính theo lượt đấu mà số chip này bị mất).

Với các game thủ tham gia trận đánh Pháo đài, lượng tài nguyên công nghiệp đền bù bằng lượng tài nguyên công nghiệp clan để mất trong trận đánh tấn công/phòng thủ Pháo đài..

Nếu không thể xác định chính xác lượng tài nguyên công nghiệp mà clan bị mất, lượng tài nguyên công nghiệp đền bù sẽ bằng 20% Hit Point tối đa của Sở Chỉ huy tại thời điểm đền bù.

Các clan chỉ được đền bù một lần và được chuyển vào kho chứa của Sở Chỉ huy. Nếu kho chứa không có đủ chỗ thì phần tài nguyên công nghiệp còn lại sẽ bị mất. Clan phải chủ động chuẩn bị khoảng trống cần thiết để chứa lượng tài nguyên công nghiệp đền bù.

 

3.2. Đền bù cá nhân cho game thủ trong trường hợp chỉ có một vài clan bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật. Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi máy chủ game sẽ không được đền bù cá nhân (lỗi do máy chủ game chỉ được xem xét đền bù tập thể). Lượng vàng đền bù cho game thủ tham Bản đồ Chiến sự bằng 15 lần chi phí 1 ngày premium và được chuyển vào ngân khố clan.

Chip "bị đóng băng" sẽ được "giải băng" và hoạt động trở lại sau 24 giờ (không muộn hơn lượt đấu tiếp theo, tính theo lượt đấu mà số chip này bị mất).

Nếu Sở Chỉ huy của clan bị xóa do lỗi kỹ thuật thì Sở Chỉ huy có thể được đưa vào bản đồ trong vòng 24 giờ.

Với các game thủ tham gia trận đánh Pháo đài, lượng tài nguyên công nghiệp đền bù bằng lượng tài nguyên công nghiệp clan để mất trong trận đánh tấn công/phòng thủ Pháo đài..

Nếu không thể xác định chính xác lượng tài nguyên công nghiệp mà clan bị mất, lượng tài nguyên công nghiệp đền bù sẽ bằng 20% Hit Point tối đa của Sở Chỉ huy tại thời điểm đền bù.

Các clan chỉ được đền bù một lần và được chuyển vào kho chứa của Sở Chỉ huy. Nếu kho chứa không có đủ chỗ thì phần tài nguyên công nghiệp còn lại sẽ bị mất. Clan phải chủ động chuẩn bị khoảng trống cần thiết để chứa lượng tài nguyên công nghiệp đền bù.

 

4. Đền bù tập thể sẽ do Wargaming quyết định dựa trên dữ liệu có được liên quan đến các clan bị ảnh hưởng.

5. Đền bù cá nhân sẽ được tính toán theo yêu cầu của game thủ (gửi qua Dịch vụ Hỗ trợ Khách Hàng).

Đơn yêu cầu phải gửi đến trong vòng 24 giờ tính từ khi lỗi xảy ra.

Các clan phải cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về lỗi mà họ gặp phải.

Đơn yêu cầu nên bao gồm cả replay trận đánh phản ánh lỗi gặp phải.

Các clan nên cung cấp ảnh chụp màn hình chứng minh rằng trận đánh đã từng diễn ra (ảnh chụp Bản đồ Chiến sự, bộ cài World of Tanks, etc).

6. Không đền bù cho các trường hợp sau đây:

Nếu trận đánh diễn ra. Nếu không đủ thành viên tham gia trận đánh.

Lỗi từ phía trung tâm dữ liệu nơi chúng tôi đặt máy chủ.

Lỗi từ phía nhà cung cấp mạng.

Cúp điện.

Bất cứ tình huống nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Wargaming và không do Wargaming gây ra.

7. Chúng tôi có thể từ chối đền bù nếu không tìm ra được đầy đủ các nguyên nhân gây ra vấn đề.

 

Xông lên!

Đóng