Xếp hạng Clan

Cách tính Điểm Chiến thắng

Điều kiện Điểm Chiến thắng 
Di chuyển chip clan 1.000
Chiếm bất cứ tỉnh cơ bản nào trên Asgard 2.000
Chiếm bất cứ tỉnh thường nào trên Asgard 2.000
Chiếm bất cứ tỉnh nào của Valhalla 10.000

 

  • Thông tin về Điểm Chiến thắng sẽ được cung cấp sau những trận đánh đầu tiên của sự kiện và sẽ được cập nhật theo giờ. 

Cách tính Điểm Danh vọng

  • Lượng Điểm Danh vọng cơ bản mà game thủ nhận được sau mỗi trận đánh bằng tổng lượng EXP mà tất cả người tham gia trận đánh nhận được chia cho 15. EXP cộng thêm từ tài khoản Premium và các loại vật phẩm hỗ trợ khác sẽ không được tính vào tổng điểm EXP này.
  • Thành viên clan tham gia nổi loạn hoặc trận đánh chiếm đóng sẽ nhận được lượng Điểm Danh vọng cơ bản cho mỗi trận đánh, không tính các trận đánh của chính clan sở hữu.  
  • Hệ số cộng điểm áp dụng trong sự kiện được ghi trong bảng sau. Điểm cộng thêm này sẽ được áp dụng trước khi tính tổng Điểm Danh vọng cuối cùng kiếm được. Nếu thỏa mãn các điều kiện thì hệ số này sẽ được đưa vào sử dụng.
Điều kiện Hệ số Cộng Điểm Danh vọng
Tham gia các trận đánh xâm chiếm hoặc nổi loạn trong sự kiện Twilight of Gods điểm cơ bản
Tham gia các trận đánh vì tỉnh của clan (tấn công tỉnh địch, bảo vệ tỉnh, đụng độ)  x5
Tham gia các trận đánh chống lại clan sở hữu tỉnh trong giải đấu nổi loạn hoặc xâm chiếm  x5

 

  • Hệ số cho mỗi tỉnh được tính như sau::
Tỉnh Hệ số
Tỉnh cơ bản trên bản đồ thường  1.0
Tỉnh nổi loạn trên bản đồ thường 1.0
Cổng vào  Asgard 2.0
Tỉnh cơ bản ở Asgard 4.0
Tỉnh thường ở Asgard 4.0
Valhalla 10.0

 

  • Hệ số loại trận đánh và loại tỉnh sẽ được tính toán lại.
Đóng