เพลิดเพลินกับรางวัลที่คู่ควรของคุณสำหรับปี 2020!

เราขอขอบคุณกับเวลาทั้งหมดที่เราได้ร่วมแบ่งปันกัน ผู้บังคับการทุกท่าน! เพื่อเป็นการแสดงคำขอบคุณอย่างจริงใจจากเรา เราจะส่งรางวัลที่คู่ควรให้กับคุณอีกครั้งในปีนี้ เริ่มจากวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 09:00 UTC+7 ตลอดถึงเดือนพฤศจิกายนปี 2021
  
เพิ่มเติม
 
 
 
 
คุณจะได้รับรางวัลตามจำนวนปีที่ได้ทำการลงทะเบียนเกม ไม่ใช่วันเฉพาะ อย่าลืมเข้าใช้งานบัญชีเกมเพื่อรับ:
 
 
Beta testers
8 ปี
7 ปี
6 ปี
5 ปี
4 ปี
3 ปี
2 ปี
1 ปี
ผู้เล่นใหม่
ผู้ทดสอบเบต้า
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 03/07/2012
ถึง 04/26/2012
VII
Super Hellcat
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
VI
Super Chaffee
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
VI
T-50-2
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รูปแบบ 2 มิติ "อมตะดั้งเดิม"
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
พันธบัตร
4,000
เครดิต
3,000,000
คู่มือการฝึกส่วนตัว
ใช้งานกับพลรถที่เลือก เมื่อใช้งานจะมอบค่าประสบการณ์พลรถ 850,000 หน่วย ให้กับพลรถที่เลือก
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
x3
ลวดลาย ทหารผ่านศึกทดสอบเบต้า
x3
ลวดลาย People's Game
x3
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
x10
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x30
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x30
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x30
ตราสัญลักษณ์ ทหารผ่านศึกทดสอบเบต้า
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
ภาพพื้นหลังสำหรับชื่อเล่น
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
รูปแบบพิเศษ ผู้บังคับการรถถังผ่านศึก
ตรา: สำหรับการเข้าร่วมทดสอบเบต้า
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
x6
เหรียญสำหรับประจำการ
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
8 ปี
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 04/26/2012
ถึง 01/01/2013
VII
Super Hellcat
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
VI
Super Chaffee
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
VI
T-50-2
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รูปแบบ 2 มิติ "อมตะดั้งเดิม"
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
พันธบัตร
3,000
เครดิต
3,000,000
คู่มือการฝึกส่วนตัว
ใช้งานกับพลรถที่เลือก เมื่อใช้งานจะมอบค่าประสบการณ์พลรถ 850,000 หน่วย ให้กับพลรถที่เลือก
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
x2
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
x10
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x20
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x20
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x20
รูปแบบพิเศษ ผู้บังคับการรถถังผ่านศึก
ตราสัญลักษณ์: 8 ปีการประจำการ
x6
เหรียญสำหรับปีของการประจำการ
7 ปี
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 01/01/2013
ถึง 01/01/2014
VII
Super Hellcat
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
VI
Super Chaffee
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
VI
T-50-2
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รูปแบบ 2 มิติ "อมตะดั้งเดิม"
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
พันธบัตร
3,000
เครดิต
3,000,000
คู่มือการฝึกส่วนตัว
ใช้งานกับพลรถที่เลือก เมื่อใช้งานจะมอบค่าประสบการณ์พลรถ 850,000 หน่วย ให้กับพลรถที่เลือก
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
x2
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
x10
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x20
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x20
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x20
รูปแบบพิเศษ ผู้บังคับการรถถังผ่านศึก
ตราสัญลักษณ์: 7 ปีการประจำการ
x6
เหรียญสำหรับปีของการประจำการ
6 ปี
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 01/01/2014
ถึง 01/01/2015
VII
Super Hellcat
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
VI
Super Chaffee
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
VI
T-50-2
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รูปแบบ 2 มิติ "อมตะดั้งเดิม"
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
พันธบัตร
2,000
เครดิต
2,000,000
คู่มือการฝึกส่วนตัว
ใช้งานกับพลรถที่เลือก เมื่อใช้งานจะมอบค่าประสบการณ์พลรถ 850,000 หน่วย ให้กับพลรถที่เลือก
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
x2
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x15
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x15
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x15
รูปแบบพิเศษ ผู้บังคับการรถถังผ่านศึก
ตราสัญลักษณ์: 6 ปีการประจำการ
x6
เหรียญสำหรับปีของการประจำการ
5 ปี
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 01/01/2015
ถึง 01/01/2016
VII
Super Hellcat
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
VI
Super Chaffee
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
VI
T-50-2
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รูปแบบ 2 มิติ "อมตะดั้งเดิม"
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
พันธบัตร
2,000
เครดิต
2,000,000
คู่มือการฝึกส่วนตัว
ใช้งานกับพลรถที่เลือก เมื่อใช้งานจะมอบค่าประสบการณ์พลรถ 850,000 หน่วย ให้กับพลรถที่เลือก
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x15
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x15
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x15
ตราสัญลักษณ์: 5 ปีการประจำการ
x6
เหรียญสำหรับปีของการประจำการ
4 ปี
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 01/01/2016
ถึง 01/01/2017
VII
Super Hellcat
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
VI
Super Chaffee
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
VI
T-50-2
คุณจะได้รับไอเท็มเพิ่มเติม:
100% พลรถฝึก
ช่องในโรงรถ
รูปแบบ 2 มิติ "อมตะดั้งเดิม"
รางวัลนี้จะมอบให้ถ้าหากยังไม่เคยได้รับในระยะเวลาที่ผ่านมาเท่านั้น
พันธบัตร
2,000
เครดิต
2,000,000
คู่มือการฝึกส่วนตัว
ใช้งานกับพลรถที่เลือก เมื่อใช้งานจะมอบค่าประสบการณ์พลรถ 850,000 หน่วย ให้กับพลรถที่เลือก
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x15
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x15
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x15
ตราสัญลักษณ์: 4 ปีการประจำการ
x6
เหรียญสำหรับปีของการประจำการ
3 ปี
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 01/01/2017
ถึง 01/01/2018
พันธบัตร
2,000
เครดิต
2,000,000
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x10
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x10
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x10
ตราสัญลักษณ์: 3 ปีการประจำการ
x6
เหรียญสำหรับปีของการประจำการ
2 ปี
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 01/01/2018
ถึง 01/01/2019
พันธบัตร
1,000
เครดิต
1,000,000
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x10
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x10
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x10
ตราสัญลักษณ์: 2 ปีการประจำการ
x6
เหรียญสำหรับปีของการประจำการ
1 ปี
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 01/01/2019
ถึง 01/01/2020
พันธบัตร
1,000
เครดิต
1,000,000
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x10
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x10
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x10
ตราสัญลักษณ์: 1 ปีการประจำการร
x6
เหรียญสำหรับปีของการประจำการ
ผู้เล่นใหม่
ช่วงระยะเวลาลงะเบียน
จาก 01/01/2020
ถึง 11/26/2020
คู่มือสากล
ใช้งานกับชุดพลรถที่กับพานหะที่เลือก เมื่อใช้งาน มอบค่าประสบการณ์พลรถ 250,000 หน่วยให้กับพลรถแต่ละคน
บัญชีพรีเมี่ยม WOT
กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์เพิ่มเติมต่อการรบ
+50% ค่าประสบการณ์ต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x10
กำลังสำรองส่วนตัว: เครดิตเพิ่มเติมต่อการรบ
+50% เครดิตต่อการรบสำหรับ 1 ชั่วโมง
x10
ภารกิจสำหรับ X5 ค่าประสบการณ์
โอกาสในการรับ x5 ค่าประสบการณ์เมื่อชนะ เริ่มจากชัยชนะครั้งที่สองของพาหนะคันไหนก็ได้
x10

รับของขวัญเซอร์ไพรส์!

ปีนี้ รางวัลคู่ควรของคุณจะรวมเซอไพรส์ของเทศกาลไว้ด้วย ของขวัญชิ้นนี้จะเปิดช่วงเริ่มของกิจกรรมที่ทุกคนรออย่างมากในเดือนธันวาคม ข้างใร คุณจะได้เจอของที่่วยคุณตกแต่งโรงรถเร็วขึ้นและทำให้คุณเข้าถึงเทศกาลมากขึ้นอีกด้วย

 
เราได้ใช้เวลานานในการเลือกพาหนะคันในการมอบให้คุณเพื่อเป็นสัญลักษณ์การขอบคุณของเรา และเราได้สรุปว่ารถถังเหล่านี้เหมาะกับสิ่งที่คุณต้องการ:
VI Super Chaffee
ค่าความเสียหายเฉลี่ย
115/115/185 หน่วย
อัตราการเจาะเกราะเฉลี่ย
120/155/38 มม.
ความทนทาน
670 หน่วย
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
56/21 กม./ชม.
ค่าความเบี่ยงที่ระยะ 100 ม.
0.42 ม.
ระยะเวลาการเล็ง
1.7 วิ
เวลาบรรจุ
4 วิ
ระยะการมอง
380 ม.
กำลังจำเพาะ
28.75 แรงม้า/ตัน
อัตราการเร่งที่สูงและปืนที่เสถียรทำให้รถถังเบาที่เป็นรเอกลักษณ์คันนี้ง่านที่จะควบคุม มันยังมาพร้อมกับค่าาความเสียหายต่อนาที่ที่เยี่ยมและมุมกดปืนที่ดี คุณสามารถใช้งานภูมิประเทศและตรวจจับพาหนะข้าศึกได้ง่ายตลอดเวลา
VII Super Hellcat
ค่าความเสียหายเฉลี่ย
240/240/320 หน่วย
อัตราการเจาะเกราะเฉลี่ย
167/210/45 มม.
ความทนทาน
800 หน่วย
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
72/20 กม./ชม.
ค่าความเบี่ยงที่ระยะ 100 ม.
0.35 ม.
ระยะเวลาการเล็ง
1.7 วิ
เวลาบรรจุ
8 วิ
ระยะการมอง
370 ม.
กำลังจำเพาะ
23.54 แรงม้า/ตัน
ด้วยความเร็วสูงสุด (72 กม./ชม.) ทำให้ Super Hellcat สามารถเปลี่ยนพื้นที่ได้ว่องไวในสนามรบเร็วและสามารถยืดหยุ่นได้ในสนามรบ การพรางตัวที่ดีและขนาดที่เล็กทำให้พาหนะคันนี้เหมาะกับการซ่อนตัว และโบนัสพิเศษคือรูปลักษณ์ของมัน เพื่อให้คุณจะไม่แยกแยะพลาดกับ Hellcat ในระดับ VI
VI T-50-2
ค่าความเสียหายเฉลี่ย
85/85/95 หน่วย
อัตราการเจาะเกราะเฉลี่ย
118/165/29 มม.
ความทนทาน
650 หน่วย
ความเร็วสูงสุด / ความเร็วถอยหลัง
65/23 กม./ชม.
ค่าความเบี่ยงที่ระยะ 100 ม.
0.38 ม.
ระยะเวลาการเล็ง
1.8 วิ
เวลาบรรจุ
3 วิ
ระยะการมอง
370 ม.
กำลังจำเพาะ
34.38 แรงม้า/ตัน
พาหนะที่น่าภูมิใจจากช่วงแรก คุณไม่ต้องฝึกพลรถใหม่จากรถถังเบาโซเวียตคันอื่นในการใช้งานคันนี้ รูปแบบพิเศษสำหรับผู้เล่นที่ประจำการอย่างน้อยสี่ปีหรือมากกว่าทำให้พาหนะคันนี้มีลักษณะตามที่ทหารผ่านสึกของเราจดจำได้
   
VI
Super Chaffee
VII
Super Hellcat
VI
T-50-2
ขอขอบคุณสำหรับการประจำการ ผู้บังคับการ!
เพื่อรับรางวัลที่๕ู่ควรของคุณ เพียงเข้าใช้งานบัญชีจาก 26 พฤศจิกายน 2020 02:00 UTC ตลอดถึงพฤศจิกายน 2021 ถ้าหากคุณยังไม่มีบัญชี Wargaming.net โปรดคลิกปุ่มด่านล่าง

พูดคุยบน DISCORD

ปิด