VII KV-13
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

KV-13 สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พาหนะนักสะสม

KV-13 (Object 233) เป็นรถถังกลางทดลองของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สอง พัฒนาขึ้นโดยกองออกแบบพิเศษของโรงงาน Kirov ที่ Chelyabinsk ในช่วงต้นปี 1941-สิ้นปี 1942 รถถังได้รับรหัสเรียกขานเป็น "รถถังหลากภารกิจ" เพื่อมาทดแทนทั้งรถถังกลาง T-34 และรถถังหนัก KV รถต้นแบบคันแรกถูกสร้างในฤดูใบไม้ผลิปี 1942 การทดสอบภาคสนามแสดงให้เห็นถึงความทนทานที่ต่ำของชิ้นส่วนต่างๆ นอกจากนั้น รถถังยังต้องใช้เกราะรุ่นปรับปรุงและป้อมปืนใหม่สำหรับพลรถถังสามนาย แม้ว่าจะสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดได้และมีการปรับปรุงรถต้นแบบอีกสองคันโดยเริ่มในเดือนธันวาคมปี 1942 โครงการรถถัง KV-13 ถูกยุติลงเพื่อหลีกทางให้กับ T-34 รถต้นแบบสองคันต่อมาถูกนำมาใช้ในโครงการผลิตจำนวนมากของรถถังหนัก IS-1 ที่พัฒนาในปี 1943

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น VII
ชนิด รถถังกลาง รถถังกลาง
ราคา เหรียญเงิน 1,375,500 ค่าประสบการณ์ 0
บทบาท รถถังกลางจู่โจม รถถังกลางจู่โจม

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด