VII KV-13
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

KV-13 สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

KV-13 (Object 233) เป็นรถถังกลางทดลองของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สอง พัฒนาขึ้นโดยกองออกแบบพิเศษของโรงงาน Kirov ที่ Chelyabinsk ในช่วงต้นปี 1941-สิ้นปี 1942 รถถังได้รับรหัสเรียกขานเป็น "รถถังหลากภารกิจ" เพื่อมาทดแทนทั้งรถถังกลาง T-34 และรถถังหนัก KV รถต้นแบบคันแรกถูกสร้างในฤดูใบไม้ผลิปี 1942 การทดสอบภาคสนามแสดงให้เห็นถึงความทนทานที่ต่ำของชิ้นส่วนต่างๆ นอกจากนั้น รถถังยังต้องใช้เกราะรุ่นปรับปรุงและป้อมปืนใหม่สำหรับพลรถถังสามนาย แม้ว่าจะสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดได้และมีการปรับปรุงรถต้นแบบอีกสองคันโดยเริ่มในเดือนธันวาคมปี 1942 โครงการรถถัง KV-13 ถูกยุติลงเพื่อหลีกทางให้กับ T-34 รถต้นแบบสองคันต่อมาถูกนำมาใช้ในโครงการผลิตจำนวนมากของรถถังหนัก IS-1 ที่พัฒนาในปี 1943

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น VII
ชนิด รถถังกลาง รถถังกลาง
ราคา เหรียญเงิน 1,375,500 ค่าประสบการณ์ 53,300

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด