II Renault FT 75 BS
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

Renault FT 75 BS ฝรั่งเศส

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พาหนะนักสะสม

ปืนอัตตาจรที่ติดตั้งปืนใหญ่สนาม Blockhaus Schneider ชนิด S ลำกล้องสั้นขนาด 75 มม.ในห้องทำการรบหุ้มเกราะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปืนรุ่นก่อนหน้าและทำให้พาหนะมีมวลเพิ่มเป็น 7.3 ตันและลดจำนวนกระสุนที่บรรทุกได้ลงเหลือ 30 นัด ฝ่ายบัญชาการเห็นประโยชน์ของโครงการนี้และทำการสั่งผลิตในจำนวน 970 คัน เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มียอดการผลิตพาหนะ 39 คันและหลังจากนั้นการผลิตก็หยุดลง ไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าปืนอัตตาจรรุ่นนี้เข้าร่วมการรบในช่วงทศวรรษ 1940 หรือไม่แต่มีบางคันเข้าร่วมการรบในแอฟริกาเหนือ ปืนอัตตาจรสองคันถูกยึดได้โดยฝ่ายสัมพันธมิตร (สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส) ในช่วงปฏิบัติการ Torch

ประเทศ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
ชั้น ชั้น II
ชนิด ปืนใหญ่อัตตาจร ปืนใหญ่อัตตาจร
ราคา เหรียญเงิน 3,700 ค่าประสบการณ์ 0

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลปืน

พลวิทยุ

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด