II Renault FT 75 BS
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

Renault FT 75 BS ฝรั่งเศส

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

ปืนอัตตาจรที่ติดตั้งปืนใหญ่สนาม Blockhaus Schneider ชนิด S ลำกล้องสั้นขนาด 75 มม.ในห้องทำการรบหุ้มเกราะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปืนรุ่นก่อนหน้าและทำให้พาหนะมีมวลเพิ่มเป็น 7.3 ตันและลดจำนวนกระสุนที่บรรทุกได้ลงเหลือ 30 นัด ฝ่ายบัญชาการเห็นประโยชน์ของโครงการนี้และทำการสั่งผลิตในจำนวน 970 คัน เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มียอดการผลิตพาหนะ 39 คันและหลังจากนั้นการผลิตก็หยุดลง ไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าปืนอัตตาจรรุ่นนี้เข้าร่วมการรบในช่วงทศวรรษ 1940 หรือไม่แต่มีบางคันเข้าร่วมการรบในแอฟริกาเหนือ ปืนอัตตาจรสองคันถูกยึดได้โดยฝ่ายสัมพันธมิตร (สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส) ในช่วงปฏิบัติการ Torch

ประเทศ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
ชั้น ชั้น II
ชนิด ปืนใหญ่อัตตาจร ปืนใหญ่อัตตาจร
ราคา เหรียญเงิน 3,700 ค่าประสบการณ์ 280

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลปืน

พลวิทยุ

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด