IV A25 Harry Hopkins I
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

A25 Harry Hopkins I สหราชอาณาจักร

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พาหนะพิเศษ

การพัฒนาของรุ่นดัดแปลง Tetrach I ภายใต้รหัสเรียกขาน Light Tank Mk. VIII หรือ A25 นั้นเริ่มในปี 1941 ตัวถังส่วนหน้าและเกราะป้อมปืนได้รับการเสริมให้หนาขึ้นเพื่อรวมกับแผ่นเกราะข้างให้กลายเป็นเกราะลาดเอียง ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านมิติของพาหนะทำให้น้ำหนักรบยังคงอยู่ที่ 8.5 ตัน ในเดือนพฤศจิกายน 1941 ชื่อรถถังถูกเปลี่ยนเป็น Harry Hopkins I เพื่อเป็นเกียรติให้กับ Harry Hopkins ที่ปรึกษาของประธานาธิบดี Roosevelt ยานเกราะคันนี้ล้มเหลวในการทดสอบที่ตะวันออกกลางเนื่องด้วยปัญหาจากสภาวะอากาศที่ร้อนและภูมิประเทศเป็นทราย รถถังหกคันแรกถูกสร้างขึ้นในปี 1943 ซึ่งถึงเวลานั้นทางกองทัพบกอังกฤษก็ไม่ได้มีความสนใจมากนัก แต่ก็เป็นการยากที่จะเรียกว่าโครงการ A25 นั้นล้มเหลวเพราะในปี 1942 ยานพิฆาตรถถัง Alecto ได้ถูกพัฒนาจากตัวถังของ Harry Hopkins I มันไม่ได้เข้าร่วมสงครามแต่ถูกใช้มาจนถึงปลายทศวรรษที่ 1940 ในยุโรปและตะวันออกกลาง มี Harry Hopkins I หนึ่งคันรอดมาจนถึงทุกวันนี้และยังคงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถถังโบวิงตันในสหราชอาณาจักร

ประเทศ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
ชั้น ชั้น IV
ชนิด รถถังเบา รถถังเบา

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน

พลปืน

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ

นี่เป็นพาหนะพิเศษ พาหนะพิเศษจะได้รับเงินและค่าประสบการณ์ต่อการรบมากกว่าเดิมและให้โบนัสอื่นๆอีกด้วย

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด