VIII Gonsalo
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

Gonsalo สหราชอาณาจักร

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พาหนะพิเศษ

โครงการดังกล่าวพัฒนาขึ้นที่ราชวิทยาลัยทหารอังกฤษในปี 1962 รถถังถูกมุ่งหมายให้มีความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม เกราะหน้าที่ดีและปืนที่ทรงพลังซึ่งใช้ระบบป้อนกระสุนแบบโม่ โดยดั้งเดิมมีแผนให้ใช้ปืนขนาด 160 มม.ที่มีกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนหัวรบปรมาณู ในช่วงการหลังของการผลิต ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นทำให้มีการพิจารณาตั้งชื่อ Gonsalo สำหรับรุ่นรถถังที่ติดตั้งปืน 120 มม.และใช้กระสุนเจาะเกราะกับกระสุนระเบิดแรงสูงแทน การพิจารณาต่อแสดงให้เห็นว่ารถถังคันนี้มีความซับซ้อนและมีค่าการผลิตสูงเกินไปและนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้กับรถถังก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมีความได้เปรียบเหนือพาหนะคันอื่นๆที่กำลังพัฒนาและผลิตอยู่ในช่วงเดียวกัน โครงการนี้ถูกปิดตัวลงในช่วงการออกแบบแนวคิดและมีเพียงการร่างแบบพิมพ์เขียวขึ้นแต่ไม่มีการผลิตรถต้นแบบขึ้นมา

ประเทศ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
ชั้น ชั้น VIII
ชนิด รถถังหนัก รถถังหนัก
บทบาท รถถังหนักสนับสนุน รถถังหนักสนับสนุน

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลปืน

สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

พลบรรจุ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ

นี่เป็นพาหนะพิเศษ พาหนะพิเศษจะได้รับเงินและค่าประสบการณ์ต่อการรบมากกว่าเดิมและให้โบนัสอื่นๆอีกด้วย

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด