VII IS-2M
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

IS-2M สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พาหนะพิเศษ

ซื้อ

รถถังคันนี้เป็นรุ่นดัดแปลงของ IS-2 โดยมีการพัฒนาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1950 ไปจนถึงต้นทศวรรษ 1960 ก่อนที่มีการพัฒนา T-10 รถถัง IS-2 นั้นเป็นรถถังหนักหลักของสหภาพโซเวียตที่คงประจำการจนถึงกลางทศวรรษที่ 1990 ตัวถัง ส่วนขับเคลื่อน และป้อมปืนของรถถังนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่วนประกอบตัวถังบางอย่างถูกนำมาจาก IS-3 รวมไปถึงแผงกันระเบิดและชุดอะไหล่ ปืนกลหลังนั้นถูกถอดจากป้อมปืนและติดตั้งพัดลมระบายอากาศเสริมสำหรับห้องทำการรบแทน มีการผนึกร่องของปืนทั้งหมดเอาไว้ นอกจากนี้ เครื่องยนต์มาตรฐานยังถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ V-54K-IS รางกระสุนถูกเพิ่มเป็น 34-35 นัด ในขณะที่ปืนมาตรฐาน (ปืน D-25 ขนาด 125 มม.) ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแต่ก็มีการปรับปรุงมุมยกของปืน พาหนะบางคันได้รับการติดตั้งกล้องส่องกลางคืน TVN-2 และยังมีการติดตั้งวิทยุ R-113 แทนชุดวิทยุเดิม ส่วนกล้องสังเกตุการณ์ของพลขับก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกด้วย

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น VII
ชนิด รถถังหนัก รถถังหนัก
ราคา เหรียญทอง 5,400
บทบาท รถถังหนักบุกทะลวง รถถังหนักบุกทะลวง

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

นี่เป็นพาหนะพิเศษ พาหนะพิเศษจะได้รับเงินและค่าประสบการณ์ต่อการรบมากกว่าเดิมและให้โบนัสอื่นๆอีกด้วย

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด