VI T-50-2
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

T-50-2 สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พาหนะรางวัล

T-50 เป็นรถถังเบาที่ประกอบขึ้นในโรงงาน Kirov ที่เลนินกราดซึ่งการพัฒนารถถังเบาคันใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เข้ามาแทนที่รถถัง T-26 โดยเริ่มในช่วงต้นทศวรรษที่ 1940 ในฤดูใบไม้ร่วง ภายหลังจากทำการศึกษารถถังกลาง Pz.Kpfw. III ของเยอรมัน ก็ได้มีการวางข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมด การออกแบบพาหนะนั้นมีฝาครอบผู้บังคับการที่สามารถทำการสังเกตการณ์ได้รอบทั้งคัน และผู้บังคับการก็ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่พลปืนและพลบรรจุไปพร้อมๆกัน ข้อกำหนดสุดท้ายของรถถังคันนี้ร่างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1940 รถถังคันใหม่นี้ได้รับนามเรียกขานเป็น T-50 ในช่วงต้นปี 1941 มีการผลิตรถต้นแบบหนึ่งคันในโรงงาน Kirov และได้เข้าทำการทดสอบแต่ก็ไม่ได้ถูกนำเข้าประจำการ ในที่สุดโครงการนี้ก็ถูกหยุดลงเพราะรถถัง T-50 ที่พัฒนาในโรงงานหมายเลข 174 ได้รับความนิยมมากกว่า

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น VI
ชนิด รถถังเบา รถถังเบา
บทบาท รถถังเบาอเนกประสงค์ รถถังเบาอเนกประสงค์

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

นี่เป็นพาหนะรางวัล พาหนะรางวัลจะมีสถานะชั้นยอด ได้รับประสบการณ์ต่อการรบมากกว่า และให้โบนัสอื่นๆอีก และไม่ต้องทำการวิจัย

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด