VI T-50-2
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

T-50-2 สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พาหนะรางวัล

T-50 เป็นรถถังเบาที่ประกอบขึ้นในโรงงาน Kirov ที่เลนินกราดซึ่งการพัฒนารถถังเบาคันใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เข้ามาแทนที่รถถัง T-26 โดยเริ่มในช่วงต้นทศวรรษที่ 1940 ในฤดูใบไม้ร่วง ภายหลังจากทำการศึกษารถถังกลาง Pz.Kpfw. III ของเยอรมัน ก็ได้มีการวางข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมด การออกแบบพาหนะนั้นมีฝาครอบผู้บังคับการที่สามารถทำการสังเกตการณ์ได้รอบทั้งคัน และผู้บังคับการก็ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่พลปืนและพลบรรจุไปพร้อมๆกัน ข้อกำหนดสุดท้ายของรถถังคันนี้ร่างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1940 รถถังคันใหม่นี้ได้รับนามเรียกขานเป็น T-50 ในช่วงต้นปี 1941 มีการผลิตรถต้นแบบหนึ่งคันในโรงงาน Kirov และได้เข้าทำการทดสอบแต่ก็ไม่ได้ถูกนำเข้าประจำการ ในที่สุดโครงการนี้ก็ถูกหยุดลงเพราะรถถัง T-50 ที่พัฒนาในโรงงานหมายเลข 174 ได้รับความนิยมมากกว่า

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น VI
ชนิด รถถังเบา รถถังเบา

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

นี่เป็นพาหนะรางวัล พาหนะรางวัลจะมีสถานะชั้นยอด ได้รับประสบการณ์ต่อการรบมากกว่า และให้โบนัสอื่นๆอีก และไม่ต้องทำการวิจัย

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

/ / / / ความทนทาน ความเสียหาย
/ / / / มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด