V KV-1SA
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

KV-1SA สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พาหนะรางวัล

ในปี 1941 G. V. Barabash ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ของวิทยาลัยโครงการ WPRA Mechanization and Motorization ได้พัฒนาอย่างน้อย 5 รุ่นดัดแปลงของระบบป้อนกระสุนจักรกลสำหรับยานเกราะรบของโซเวียต ในเดือนกรกฎาคม 1943 เขาได้นำเสนอตัวเลือกรุ่นก้าวหน้าที่สุดสำหรับการป้อนกระสุนที่สามารถป้อนกระสุนได้ 12-18 นัดต่อนาทีและสามารถติดตั้งเอาไว้บน KV-1S ได้ รถถังรุ่นนี้ได้ติดตั้งป้อมปืนรุ่นปรับปรุงที่มีสองฝาปิดทางด้านข้างเพื่อบรรจุกระสุนและร่องด้านท้ายที่ได้รับการปรับปรุงให้เก็บกระสุน กระสุนที่มีถูกวางเอาไว้ในรางกลไกที่ด้านล่างห้องทำการรบใต้ตัวปืน แต่เนื่องจากกลไกนั้นไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ทำให้ยังต้องมีพลบรรจุกระสุนบนรถ ตัวแทน GABTU ของกองทัพโซเวียตปฏิเสธการเสนอแนะของศาสตราจารย์โดยไม่ได้พยายามจะทดสอบกลไกดังกล่าวก่อน เมื่อถึงต้นปี 1944 กลไกของปืน 76.2 มม.ก็ไม่เหมาะสมอีกต่อไป หลังสงคราม G. V. Barabash ได้พยายามจดลิขสิทธิ์สำหรับข้อเสนอแนะจำนวนมากของเขา ต่อมา แนวคิดของเขาน่าจะได้รับพิจารณาโดยคณะกรรมการออกแบบที่ได้ทำการสร้างกลไกป้อนกระสุนสำหรับรถถังในทศวรรษ 1950 - 1960

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น V
ชนิด รถถังหนัก รถถังหนัก

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลวิทยุ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

นี่เป็นพาหนะรางวัล พาหนะรางวัลจะมีสถานะชั้นยอด ได้รับประสบการณ์ต่อการรบมากกว่า และให้โบนัสอื่นๆอีก และไม่ต้องทำการวิจัย

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด