ความเชี่ยวชาญรถถัง - ฉบับเชคฯ

ผู้บังคับการ!

ภารกิจความเชี่ยวชาญรถถังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบฝีมือของคุณ ซึ่งจะถูกทดสอบจนถึงที่สุด รางวัลที่มีเกรียตินี้จะรอคุณอยู่ นั่นคือ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด ที่สามารถติดบนรถถังของคุณได้เพื่อประกาศศักดิ์ดาของคุณในสนามรบ!

ดูรายละเอียดของภารกิจได้ด้านล่าง!

 

[ภารกิจ] ความเชี่ยวชาญรถถัง

1 มีนาคม 2023 เวลา 12:00 น. - 1 เมษายน 2023 เวลา 12:00 น.

รายละเอียด เงื่อนไข รางวัลต้องได้รับ
ตราความเชี่ยวชาญ:
ระดับสูงสุด


การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น

  ต้องใช้งานพาหนะจากเชคฯ

1 ครั้ง / บัญชี


1x กำลังสำรองส่วนตัว:
+200% ค่า XP อิสระและพลรถ(1 ชม.)


6x ตราสัญลักษณ์
”ความเชี่ยวชาญรถถัง”

ปิด