เอาชนะความร้อนด้วยรางวัลจากภารกิจฤดูร้อน

ผู้บังคับการ,

"รถของเราถูกไฟไหม้ หนีเร็ว!"

"... รถไม่ได้ถูกไฟไหม้ มันก็แค่ฤดูร้อน"

รางวัลสุดร้อนแรงพร้อมให้คว้าในฤดูกาลนี้ ซ่อนตัวจากความร้อนด้วยชุดปรับแต่ง รวมทั้งลวดลายและลายพรางจากรางวัลภารกิจ "ไฟฤดูร้อน" หรือ "น้ำแข็งฤดูร้อน" เลือกระหว่างชุดการปรับแต่งที่ลุกเป็นไฟหรือเย็นจัดเพื่อเปลี่ยนยานพาหนะของคุณให้เป็นสัตว์ร้ายที่เหมาะกับการเผาหรือแช่แข็งสนามรบ

เคล็ดลับการเล่นเกม: การเพิ่มลายพรางให้กับตัวถังของคุณจะทำให้พาหนะของคุณได้รับโบนัสลายพรางเพื่อเพิ่มการพรางตัวในการรบ

เพื่อเริ่มต้น ปลดล็อกภารกิจที่คุณต้องการโดยแลกรับรหัสโบนัสที่เกี่ยวข้อง

มีหกภารกิจสำหรับทั้งสองเส้นทางรางวัล การทำแต่ละภารกิจให้สำเร็จจะให้รางวัลแก่คุณด้วยการปรับแต่งเฉพาะ รวบรวมทั้งหมดเพื่อปลดล็อกชุดเต็ม!

[ภารกิจ] เอาชนะความร้อน

 ตังแต่วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 12:00 น. ถึง 19 กรกฎาคม เวลา 12:00 น.

ชุดภารกิจ: ไฟฤดูร้อน

 • ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #1
 • ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #2
 • ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #3
 • ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #4
 • ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #5
 • ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #6
ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #1

รางวัล

 • 1x ลวดลาย: "ดริฟท์ท่าเรือใหม่"

เป้าหมาย

 • สร้างความเสียหาย 2000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #2

รางวัล

 • 1x ลายพราง: "ลายพรางทุกฤดู WG Fest"

เป้าหมาย

 • ทำลายพาหนะศัตรู 3 คัน ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #1
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #3

รางวัล

 • 1x ลวดลาย: "ดริฟท์ท่าเรือใหม่"

เป้าหมาย

 • เล่น 3 การรบ
 • อยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่า XP ในทีมของคุณ

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #1-2
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #4

รางวัล

 • 1x ลายพราง: "ลายพรางทุกฤดู WG Fest"

เป้าหมาย

 • ทำลายพหนะศัตรู 1 คัน ในการรบที่ได้รับชัยชนะ

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #1-3
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #5

รางวัล

 • 1x ลวดลาย: "ยิ้มแสยะ"

เป้าหมาย

 • ชนะการรบ
 • อยู่ใน 8 อันดับแรกจากค่า XP ในทีมของคุณ

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #1-4
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #6

รางวัล

 • 1x ลายพราง: "ลายพรางทุกฤดู WG Fest"

เป้าหมาย

 • สร้างความเสียหาย 3000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: ไฟฤดูร้อน #1-5
 • 1 ครั้ง/บัญชี

ชุดภารกิจ: น้ำแข็งฤดูร้อน

 • ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #1
 • ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #2
 • ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #3
 • ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #4
 • ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #5
 • ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #6
ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #1

รางวัล

 • 1x ลวดลาย: "ตราตระกูล"

เป้าหมาย

 • สร้างความเสียหาย 2000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #2

รางวัล

 • 1x ลายพราง: "Gamescom 2018"

เป้าหมาย

 • ทำลายพาหนะศัตรู 3 คัน ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #1
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #3

รางวัล

 • 1x ลวดลาย: "ตราตระกูล"

เป้าหมาย

 • เล่น 3 การรบ
 • อยู่ในอันดับ 10 อันดับแรกจากค่า XP ในทีมของคุณ

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #1-2
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #4

รางวัล

 • 1x ลายพราง: "Gamescom 2018"

เป้าหมาย

 • ทำลายพาหนะสัตรู 1 คัน ในการรบที่ได้รับชัยชนะ

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #1-3
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #5

รางวัล

 • 1x ลวดลาย: "แยกเขี้ยวข้าง 1"

เป้าหมาย

 • ชนะ 1 การรบ
 • อยู่ในอันดับ 8 อันดับแรกจากค่า XP ในทีมของคุณ

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #1-4
 • 1 ครั้ง/บัญชี
ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #6

รางวัล

 • 1x ลายพราง: "Gamescom 2018"

เป้าหมาย

 • สร้างความเสียหาย 3000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

ข้อจำกัด

 • การรบสุ่ม, การรบใหญ่, และโหมดกลับสู่การรบ
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • ต้องเปิดใช้รหัสโบนัสก่อน
 • ต้องเสร็จสิ้น ภารกิจส่วนตัว: น้ำแข็งฤดูร้อน #1-5
 • 1 ครั้ง/บัญชี

เลือกเส้นทางรางวัลของคุณ

หมายเหตุ: ผู้เล่นสามารถแลกรหัสได้เพียงรหัสเดียวจากภารกิจ ไฟฤดูร้อน หรือ น้ำแข็งฤดูร้อน เลือกให้ดีหล้ะ!

ชุดการปรับแต่ง "ไฟฤดูร้อน"

เหล่ากบฏสุดร้อนแรงที่อุทิศตนเพื่อทิ้งเส้นทางที่ลุกไหม้และความโกลาหลไว้เบื้องหลัง

รหัสโบนัส  
SUMMERFLAME
ใช้รหัสของคุณที่นี่  

ชุดการปรับแต่ง "น้ำแข็งฤดูร้อน"

สัตว์ร้ายตัวนี้เยือกเย็นและเยือกเย็น เข้าประชิดคู่ต่อสู้ด้วยความแม่นยำระดับผู้เชี่ยวชาญ

รหัสโบนัส  
SUMMERFROST
ใช้รหัสของคุณที่นี่  

ขอให้โชคดีในสนามรบ!

ออกรบ!

ปิด