[พิเศษ] คริสต์มาฟีเวอร์

ผู้บังคับการ,

พันธมิตรของเราได้มัวแต่มุ่งมันในการทำตราสัญลักษณ์คริสต์มาสสำหรับฤดูกาลนี้และได้ลืมปฏิบัติภารกิจ เขาได้ขอให้พวกเราปฏิบัตืภารกิจเหล่านี้แทนเขา - แน่นอน แลกกับตราสัญลักษณ์ที่เขาวาดขึ้น

พวกเราควรช่วยเขาไหม?

ไฮไลท์:

 • [ในเกม] อย่าพลาดอัตราการแลกค่าประสบการณ์ชั้นยอดเป็นค่าประสบการณ์อิสระ 1 ต่อ 35
 • [ในเกม] ปฏิบัติ "ภารกิจ: เมอรรี่คริสต์มาส" เพื่อรับตราสัญลักษณ์เห่านี้: มหนุษย์หิมะ (โอกาส 40%) , ถุงเท้าคริสต์มาส (โอกาส 30%), กระดิ่งคริสต์มาส (โอกาส 30%)

 

[ในเกม] คริสต์มาฟีเวอร์

กิจกรรมเริ่ม: 23 ธันวาคม 2020 @ 13:00 UTC+7

กิจกรรมสิ้นสุด: 30ธันวาคม 2020 @ 13:00 UTC+7

 • ค่าประสบการณ์ชั้นยอดเป็นค่าประสบการณ์อิสระ
 • ส่วนลด
 • ภารกิจ: เมอรรี่คริสต์มาส
 • ภารกิจ: คริสต์มาสฟีเวอร์ที่ระดับ II-V
 • ภารกิจ: คริสต์มาสฟีเวอร์ที่ระดับ VI-VII
 • ภารกิจ: คริสต์มาสฟีเวอร์ที่ระดับ VIII
 • ภารกิจ: คริสต์มาสฟีเวอร์ที่ระดับ X
ค่าประสบการณ์ชั้นยอดเป็นค่าประสบการณ์อิสระ

อัตราการแลกค่าประสบการณ์ชั้นยอกเป็นค่าประสบการณ์อิสระจะถูกเปลี่ยนตลอดช่วงกิจกรรม:

1: 35 

ส่วนลด

เพลิดเพลินส่วนลด 50% กับรายการต่อไปนี้:

 • ช่องโรงรถ
 • ลายพราง/คำจารึก/ตราสัญลักษณ์
ภารกิจ: เมอรรี่คริสต์มาส

รายละเอียด:

 • เล่น 1 การรบขณะที่ติด 10 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ของทีมคุถณ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/การรบใหญ๋เท่านั้น
 • พาหนะทุกระดับ
 • 9 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x ชอคโกแล็ต
 • 2x ตราสัญลักษณ์: "มหนุษย์หิมะ" (สำหรับพหานะของสหภาพโซเวียตเท่านั้น) • 2x ตราสัญลักษณ์: "ถุงเท้าคริสต์มาส" (สำหรับพหานะของสหราชอณาจักร, ญี่ปุ่น, สวีเดน, สหรัฐอเมริกา เท่านั้น)

 • 2x ตราสัญลักษณ์: "กระดิ่งคริสต์มาส" (สำหรับพหานะของสหราชอณาจักร, ญี่ปุ่น, สวีเดน, สหรัฐอเมริกา เท่านั้น)ภารกิจ: คริสต์มาสฟีเวอร์ที่ระดับ II-V

รายละเอียด:

 • ชนะ 12 การรบขณะที่ติด 10 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ต้องใช้งานพาหนะระดับ II-V เท่านั้น
 • 12 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 12,000 
ภารกิจ: คริสต์มาสฟีเวอร์ที่ระดับ VI-VII

รายละเอียด:

 • ชนะ 12 การรบขณะที่ติด 10 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ต้องใช้งานพาหนะระดับ VI-VII เท่านั้น
 • 12 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 25,000 
ภารกิจ: คริสต์มาสฟีเวอร์ที่ระดับ VIII

รายละเอียด:

 • ชนะ 12 การรบขณะที่ติด 10 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ต้องใช้งานพาหนะระดับ VIII เท่านั้น
 • 12 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 40,000 
ภารกิจ: คริสต์มาสฟีเวอร์ที่ระดับ X

รายละเอียด:

 • ชนะ 12 การรบขณะที่ติด 10 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มเท่านั้น
 • ต้องใช้งานพาหนะระดับ X เท่านั้น
 • ทำซ้ำได้

รางวัล:

 • 50,000 
ปิด