[พิเศษ] ทำอย่างเต็มที่และสนุกให้สุดเหวี่ยง

ผู้บังคับการ,

พาหนะ 3 คันของเราถูกซุ่มโจมตี ตอนนี้พวกเขากำลังซ่อมตีนตะขาบ เราต้องการกำลังเสริมเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่แทนพวกเขา

ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลการปรับแต่งด้านล่างไปเลย!

ไฮไลท์:

 • ใช้รหัสโบนัส 2021LABOURDAY เพื่อปลดล็อคภารกิจพิเศษเพื่อรับรางวัลการปรับแต่ง
 • รางวัล: (จากซ้ายไปขวา) "ค้อนสุดโปรด", "ตะไบแห่งโชค", และ "ประแจ 32x36"
    

ใช้รหัสที่นี่  

[ในเกม] ทำอย่างเต็มที่และสนุกให้สุดเหวี่ยง!

กิจกรรมเริ่ม: 30 เมษายน 2021 @ 13:00 น.

กิจกรรมสิ้นสุด: 4 พฤษภาคม 2021 @ 13:00 น.

 • ภารกิจการรบส่วนตัว: ทำอย่างเต็มที่และสนุกให้สุดเหวี่ยง! #1
 • ภารกิจการรบส่วนตัว: ทำอย่างเต็มที่และสนุกให้สุดเหวี่ยง! #2
 • ภารกิจการรบส่วนตัว: ทำอย่างเต็มที่และสนุกให้สุดเหวี่ยง! #3
ภารกิจการรบส่วนตัว: ทำอย่างเต็มที่และสนุกให้สุดเหวี่ยง! #1

รายละเอียด:

เข้าร่วม 1 การรบ และอยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีม

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้รหัสโบนัส 2021LABOURDAY 
 • 1 ครั้ง / บัญชี
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น

รางวัล:

 • 3x ลวดลาย: "ค้อนสุดโปรด"
ภารกิจการรบส่วนตัว: ทำอย่างเต็มที่และสนุกให้สุดเหวี่ยง! #2

รายละเอียด:

เข้าร่วม 2 การรบ และอยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีม

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้รหัสโบนัส 2021LABOURDAY 
 • 1 ครั้ง / บัญชี
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น

รางวัล:

 • 3x ลวดลาย: "ตะไบแห่งโชค"
ภารกิจการรบส่วนตัว: ทำอย่างเต็มที่และสนุกให้สุดเหวี่ยง! #3

รายละเอียด:

เข้าร่วม 3 การรบ และอยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีม

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้รหัสโบนัส 2021LABOURDAY
 • 1 ครั้ง / บัญชี
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น

รางวัล:

 • 3x ลวดลาย: "ประแจ 32x36"
ปิด