ความเชี่ยวชาญรถถัง - ฉบับสหรัฐฯ

ผู้บังคับการ!

ภารกิจความเชี่ยวชาญรถถังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบฝีมือของคุณ ซึ่งจะถูกทดสอบจนถึงที่สุด รางวัลที่มีเกรียตินี้จะรอคุณอยู่ นั่นคือ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด ที่สามารถติดบนรถถังของคุณได้เพื่อประกาศศักดิ์ดาของคุณในสนามรบ!

ดูรายละเอียดของภารกิจได้ด้านล่าง!

 

[ภารกิจ] ความเชี่ยวชาญรถถัง

1 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 12:00 น. - 1 มีนาคม 2023 เวลา 12:00 น.

รายละเอียด:

ต้องได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

  • การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น
  • ต้องใช้งานพาหนะจากสหรัฐฯ
  • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

  • 1x กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ค่า XP อิสระและพลรถ (1 ชม.)
  • 6x ตราสัญลักษณ์ ”ความเชี่ยวชาญรถถัง”

 

ปิด