ภารกิจเชี่ยวชาญรถถัง: ขัดเกลาทักษะของคุณ

ผู้บังคับการ!

ภารกิจความเชี่ยวชาญรถถัง นี้ถูกออกแบบมากทดสอบฝีมือของคุณในการทำตราเชี่ยวชาญระดับสูงสุด ฝีมือของคุณจะถูกทดสอบจนถึงที่สุด รางวัลที่มีเกรียตินี้จะรอคุณอยู่ - เหรียญตรานั้นเอง เราแปลงให้เป็นตราสัญลักษณ์ที่สามารถติดบนรถถังของคุณได้เพื่อประกาศศักดิ์ดาของคุณ

ดูรายละเอียดของภารกิจได้ด้านล่าง!

 

[พิเศษ] Tank Mastery

เวลาของกิจกรรม: 1 สิงหาคม 2022 เวลา 13:00 น. - 1 กันยายน 2022 เวลา 13:00 น.

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

  • การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น
  • ต้องใช้งานพาหนะจาก โปแลนด์
  • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

  • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว: ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
  • 6x ตราสัญลักษณ์ ”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ปิด