[พิเศษ] 17 กรกฎาคม 2020: Tank Mastery

ผู้บังคับการทุกท่าน

ออกรบและทำให้ดีที่สุด! การได้ตราเชี่ยวชาญขั้นสูงสุดนั้นไม่เพียงแค่ให้ตราสัญลักษณ์ แต่ถ้าคุณทำภารกิจ Tank Mastery สำเร็จด้วยคุณจะได้รับรางวัลเป็นกำลังสำรองส่วนตัวด้วย!

ภารกิจความเชี่ยวชาญรถถัง นี้ ถูกออกแบบมากทดสอบฝีมือของคุณในการทำตราเชี่ยวชาญระดับสูงสุด ฝีมือของคุณจะถูกทดสอบจนถึงที่สุด แต่เพื่อรางวัลที่มีเกรียตินี้จะรอคุณอยู่ - เหรียญตรานั้นเอง เราแปลงให้เป็นตราสัญลักษณ์ที่สามารถติดบนรถถังของคุณได้เพื่อประกาศศักดิ์ดาของคุณ

ดูรายละเอียดของภารกิจได้ด้านล่าง!

พาหนะที่สามารถใช้งานได้:

[พิเศษ] Tank Mastery

กิจกรรมเริ่ม: 17 กรกฎาคม 2020 (วันศกุร์) @ 13:00 UTC+7 - 27 กรกฎาคม 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7

 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Spähpanzer SP I C
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Panther II
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ BDR G1 B
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Tortoise
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Spähpanzer SP I C

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ:  VII Spähpanzer SP I C  
 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Panther II

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: VIII Panther II  
 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ BDR G1 B

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: V BDR G1 B
 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Tortoise

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: IX Tortoise
 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ปิด