[พิเศษ] 12 มิ.ย. 2020: Tank Mastery

ผู้บังคับการทุกท่าน

ทำให้ดีที่สุด! รับรางวัลไปเลยถ้าคุณได้รับตราความเชี่ยวชาญระดับสูงสุดตามพาหนะต่อไปนี้!

ภารกิจความเชี่ยวชาญรถถังนี้ ถูกออกแบบมากทดสอบฝีมือของคุณในการทำตราเชี่ยวชาญระดับสูงสุด ฝีมือของคุณจะถูกทดสอบจนถึงที่สุด แต่เพื่อรางวัลที่มีเกรียตินี้จะรอคุณอยู่ - เหรียญตรานั้นเอง เราแปลงให้เป็นตราสัญลักษณ์ที่สามารถติดบนรถถังของคุณได้เพื่อประกาศความศักดิ์ดาของคุณ

ดูรายละเอียดของภารกิจได้ด้านล่าง!

พาหนะที่สามารถใช้งานได้:

[พิเศษ] Tank Mastery

กิจกรรมเริ่ม: 12 มิ.ย. 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7 - 22 มิ.ย. 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7

 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Panhard AMD 178B 
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ KV-1
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Matilda
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Jagdpanzer IV
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Panhard AMD 178B 

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ:  VI Panhard AMD 178B  
 • ทำได้ 1 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กองกำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ KV-1

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: V KV-1  
 • ทำได้ 1 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กองกำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Matilda

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: IV Matilda  
 • ทำได้ 1 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กองกำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Jagdpanzer IV

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: VI Jagdpanzer IV  
 • ทำได้ 1 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กองกำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ปิด