[พิเศษ] 10 กรกฎาคม 2020: Tank Mastery

ผู้บังคับการทุกท่าน

ออกรบและทำให้ดีที่สุด! การได้ตราเชี่ยวชาญขั้นสูงสุดนั้นไม่เพียงแค่ให้ตราสัญลักษณ์ แต่ถ้าคุณทำภารกิจ Tank Mastery สำเร็จด้วยคุณจะได้รับรางวัลเป็นกำลังสำรองส่วนตัวด้วย!

ภารกิจความเชี่ยวชาญรถถัง นี้ ถูกออกแบบมากทดสอบฝีมือของคุณในการทำตราเชี่ยวชาญระดับสูงสุด ฝีมือของคุณจะถูกทดสอบจนถึงที่สุด แต่เพื่อรางวัลที่มีเกรียตินี้จะรอคุณอยู่ - เหรียญตรานั้นเอง เราแปลงให้เป็นตราสัญลักษณ์ที่สามารถติดบนรถถังของคุณได้เพื่อประกาศศักดิ์ดาของคุณ

ดูรายละเอียดของภารกิจได้ด้านล่าง!

พาหนะที่สามารถใช้งานได้:

[พิเศษ] Tank Mastery

กิจกรรมเริ่ม: 10 กรกฎาคม 2020 (วันศกุร์) @ 13:00 UTC+7 - 20 กรกฎาคม 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7

 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ 14TP 
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Crusader 
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ VK 100.01 (P)
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ T95
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ 14TP 

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ:  IV 14TP  
 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Crusader 

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: VI Crusader  
 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ VK 100.01 (P)

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: VIII VK 100.01 (P)
 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ T95

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: IX T95
 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ปิด