[พิเศษ] 1 เมษายน 2021: Tank Mastery - ฉบับอังกฤษ

ผู้บังคับการ,

ทำให้ดีที่สุด! รับรางวัลไปเลย - ตราความเชี่ยวชาญระดับสูงสุดตามพาหนะต่อไปนี้!

ภารกิจความเชี่ยวชาญรถถัง นี้ ถูกออกแบบมากทดสอบฝีมือของคุณในการทำตราเชี่ยวชาญระดับสูงสุด ฝีมือของคุณจะถูกทดสอบจนถึงที่สุด รางวัลที่มีเกรียตินี้จะรอคุณอยู่ - เหรียญตรานั้นเอง เราแปลงให้เป็นตราสัญลักษณ์ที่สามารถติดบนรถถังของคุณได้เพื่อประกาศศักดิ์ดาของคุณ

ดูรายละเอียดของภารกิจได้ด้านล่าง!

[พิเศษ] Tank Mastery

ระยะเวลากิจกรรม: 1 เมษายน 2021 @ 13:00 UTC+7 - 1 พฤษภาคม 2021 @ 13:00 UTC+7

รายละเอียด:

ได้รับตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

  • การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ่
  • ต้องใช้งานพาหนะจากอังกฤษ
  • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

  • 1x +100% กำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
  • 6x ตราสัญลักษณ์ ”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ปิด