[พิเศษ] เส้นทางสู่เดือนพฤษภาคม

ผู้บังคับการ,

ในช่วงเวลาของกิจกรรมนี้ ภารกิจเร่งความก้าวหน้าจะมีให้สำหรับพาหนะในสายวิจัยดังนี้: X WZ-111 model 5A X Progetto M40 mod. 65 , และ X T110E3 .

ไฮไลท์:

 • [ในเกม] ทำภารกิจสำหรับพาหนะระดับ X เพื่อรับยุทธปัจจัยต่างๆ
 • [ร้านค้าพรีเมี่ยม/ในเกม] รูปแบบที่โดดเด่น: "ผลิตจากจีน", "ผลิตจากอิตาลี", และ "ผลิตจากสหรัฐฯ" ชุดสินค้าแต่ละชุด ประกอบด้วยภารกิจที่มอบ x5 ค่าประสบการณ์จากชัยชนะในสายวิจัยของตนและภารกิจที่มอบยุทธปัจจัยเพิ่มเติม

ภารกิจอยู่ที่ด้านล่างของบทความ ตรวจสอบรายละเอียดภารกิจได้เลย! 

[ไฮไลท์ร้านค้าพรีเมี่ยม] 
เส้นทางไปสู่เดือนพฤษภาคม

กิจกรรมเริ่ม: 1 พฤษภาคม 2021 @ 13:00 น.

กิจกรรมสิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2021 @ 13:00 น.

ไปยังร้านค้าพรีเมี่ยม  

วิธีเข้าสู่ส่วนของรางวัลที่คู่ควรในเกม

ขยาย
 1. ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: จัดเต็ม ต้องถูกทำให้สำเร็จเพื่อให้เห็นได้จากร้านค้าในเกม
 2. ไปยังโรงเก็บ
 3. เข้าไปดูที่ เสบียงแนวหลัง


 4. เลือก"รางวัลที่คู่ควร"

ย่อลง

ภารกิจ & ส่วนลด - WZ-111 model 5A

ระยะเวลาของกิจกรรม: 1พฤษภาคม 2021, 13:00 น. - 1 มิถุนายน 2021, 13:00 น.

 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A - ค่าประสบการณ์พลรถ
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: เร่งไปสู่ WZ-111 model 5A
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 1
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 2
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 3
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 4
 • เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 5
 • ภารกิจ:  เส้นทางไปสู่ : WZ-111 model 5A - จัดเต็ม
 • ส่วนลดสายวิจัย
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A - ค่าประสบการณ์พลรถ

รายละเอียด:

เข้าร่วม 1 การรบและอยู่ใน 10 อันดับแรกของค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

รางวัล:

 •  x2 ค่าประสบการณ์พลรถ
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: เร่งไปสู่ WZ-111 model 5A

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 10000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น
 • 20 ครั้ง / บัญชี เท่านั้น

รางวัล:

 • 2,000
 • 1x กำลังสำรองส่วนตัว: +50% ค่าประสบการณ์ (เวลา: 1 ชม.)
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 1

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 3000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกคืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 10,000
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 2

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 4500 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกคืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 15,000
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 3

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 6000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกคืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 20,000
 • 1x ชุดถอดอุปกรณ์
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 4

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 7500 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกคืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 25,000
 • 1x ชุดถอดอุปกรณ์
เส้นทางไปสู่: WZ-111 model 5A, ตอนที่ 5

รายละเอียด:

สร้างความเสียหาย 2500 หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น
 • 25 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 1x คำสั่ง: เพ่งสมาธิ
ภารกิจ:  เส้นทางไปสู่ : WZ-111 model 5A - จัดเต็ม

รายละเอียด:

เข้าร่วม 50 การรบ และอยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้  X WZ-111 model 5A
 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 •  1x โทเค่นเพื่อรับของรางวัลที่คู่ควร

ภารกิจ & ส่วนลด - Progetto M40 mod. 65

ระยะเวลาของกิจกรรม: 1 พฤษภาคม 2021, 13:00 น. - 1 มิถุนายน 2021, 13:00 น.

 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65 - ค่าประสบการณืพลรถ
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: เร่งไปสู่ Progetto M40 mod. 65 
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 1
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 2
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 3
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 4
 • เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 5
 • ภารกิจ:  เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65 - จัดเต็ม
 • ส่วนลดสายวิจัย
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65 - ค่าประสบการณืพลรถ

รายละเอียด:

เข้าร่วม 1 การรบและอยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

รางวัล:

 •  x2 ค่าประสบการณ์พลรถ
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: เร่งไปสู่ Progetto M40 mod. 65 

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 10000 หน่วย จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

รางวัล:

 • 2,000
 • 1x กำลังสำรองส่วนตัว: +50% ค่าประสบการณ์ (เวลา: 1 ชม.)
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 1

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 3000 หน่วย จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกคืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 10,000
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 2

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 4500 หน่วย จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกคืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 15,000
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 3

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 6000 หน่วย จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกคืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 20,000
 • 1x ชุดถอดอุปกรณ์
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 4

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 75000 หน่วย จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกคืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 25,000
 • 1x ชุดถอดอุปกรณ์
เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65, ตอนที่ 5

รายละเอียด:

สร้างความเสียหาย 2500 หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น
 • 25 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 1x คำสั่ง: เพ่งสมาธิ
ภารกิจ:  เส้นทางไปสู่: Progetto M40 mod. 65 - จัดเต็ม

รายละเอียด:

เข้าร่วม 50 การรบ และอยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้  X Progetto M40 mod. 65  
 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 •  1x โทเค่นเพื่อรับของรางวัลที่คู่ควร

ภารกิจ & ส่วนลด - T110E3

ระยะเวลาของกิจกรม: 1 พฤษภาคม 2021, 13:00 น. - 1 มิถุนายน 2021, 13:00 น.

 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3 - ค่าประสบการณ์พลรถ
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: เร่งไปสู่ T110E3 
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 1
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 2
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 3
 • ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 4
 • เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 5
 • ภารกิจ:  เส้นทางไปสู่: T110E3 - จัดเต็ม
 • ส่วนลดสายวิจัย
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3 - ค่าประสบการณ์พลรถ

รายละเอียด:

เข้าร่วม 1 การรบ และอยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:

 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น

รางวัล:

 •  x2 ค่าประสบการณ์พลรถ
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: เร่งไปสู่ T110E3 

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 10000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น
 • 20 ครั้ง / บัญชี เท่านั้น

รางวัล:

 • 2,000
 • 1x กำลังสำรอง่วนตัว: +50% ค่าประสบการณ์ (เวลา: 1 ชม.)
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 1

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 3000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 10,000
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 2

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 4500 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 15,000
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 3

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 6000 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 20,000
 • 1x ชุดถอดอุปกรณ์
ภารกิจ: เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 4

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 7500 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ปะทะ/รุกืบ เท่านั้น
 • 2 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 25,000
 • 1x ชุดถอดอุปกรณ์
เส้นทางไปสู่: T110E3, ตอนที่ 5

รายละเอียด:

สร้างความเสียหาย 2500  หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะดังนี้เท่านั้น:
 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น
 • 25 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 1x คำสั่ง: เพ่งสมาธิ
ภารกิจ:  เส้นทางไปสู่: T110E3 - จัดเต็ม

รายละเอียด:

เข้าร่วม 50 การรบและอยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้  X T110E3  
 • การรบสุ่ม/ใหญ่, การรบปะทะ, และการรบรุกคืบ เท่านั้น
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 •  1x โทเค่นเพื่อรับของรางวัลที่คู่ควร
ปิด