[พิเศษ] ยุทธการแห่ง Brody

อัพเดท: ในหน้าข่าวก่อนหน้านี้ได้ระบุข้อความที่ผิดพลาดจากวันที่สิ้นสุกของกิจกรรมเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม วันที่สิ้นสุดของกิจกรรมที่ถูกต้องคือ 24 มิถุนายน ทางเราต้องขออภัยกับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้บังคับการ

เพื่อเป็นการระลึกถึงสงครามรถถังที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ยุทธการแห่ง Brody ภารกิจพิเศษนี้จะมีให้ใช้งานจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน

เลือกฝั่งที่คุณพร้อมจะช่วยเหลือในยุทธการครั้งนี้!

เยอรมันนี

สหภาพโซเวียต

WOTBRODYGERMANY WOTBRODYUSSR

รางวัล:

 • x2 ลวดลาย: ธงเยอรมันไสว
 • x3 ลายพราง: ม้าลายสีอ่อนหลากสี

รางวัล:

 • x2 ลวดลาย: ธงสหาภาพโซเวียตไสว
 • x3 ลายพราง: สองสีจุดใหญ๋ในฤดูร้อน

หมายเหตุ:

 • รหัสโบนัสนี้ต้องถูกใช้งานก่อนเริ่มทำภารกิจเหล่านี้
 • ผู้เล่นสามารถเลือกได้แค่หนึ่งฝั่งเท่านั้น
 • รหัสโบนัสสามารถใช้งานได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น เลือกให้ดี!

ใช้งานรหัสโบนัสที่นี่  

[พิเศษ] ยุทธการแห่ง Brody

กิจกรรมเริ่ม: 15 มิ.ย. 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7 - 24 มิถุนายน 2020 (วันพุธ) @ 13:00 UTC+7

 • ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1 — ฝ่ายเยอรมัน
 • ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº2 — ฝ่ายเยอรมัน
 • ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº3 — ฝ่ายเยอรมัน
 • ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1 — ฝ่ายสหภาพโซเวียต
 • ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1 — ฝ่ายสหภาพโซเวียต
 • ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1 — ฝ่ายสหภาพโซเวียต
ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1 — ฝ่ายเยอรมัน

รายละเอียด:

สร้างความเสียหาย 10,000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่

 • ต้องใช้งานรหัส WOTBRODYGERMANY
 • พาหนะของเยอรมันระดับ VI หรือสูงกว่า
 • 3 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • กุญแจในการปลดล็อคภารกิจรางวัล
ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº2 — ฝ่ายเยอรมัน

รายละเอียด:

กันความเสียหาย 10,000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้งานรหัส WOTBRODYGERMANY 
 • พาหนะของเยอรมันระดับ VI หรือสูงกว่า
 • 3 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • กุญแจในการปลดล็อคภารกิจรางวัล
ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº3 — ฝ่ายเยอรมัน

รายละเอียด:

เข้าร่วมการรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1&2 สำเร็จอย่างละ 3 ครั้ง
 • การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้งานรหัส WOTBRODYGERMANY 
 • 1 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • x2 ลวดลาย: ธงเยอรมันไสว
 • x3 ลายพราง: ม้าลายสีอ่อนหลากสี
ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1 — ฝ่ายสหภาพโซเวียต

รายละเอียด:

สร้างความเสียหาย 10,000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้งานรหัส WOTBRODYUSSR 
 • พาหนะของสหภาพโซเวียตระดับ VI หรือสูงกว่า
 • 3 ครั้งต่อบัญชี

Rewards:

 • กุญแจในการปลดล็อคภารกิจรางวัล
ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1 — ฝ่ายสหภาพโซเวียต

Description:

กันความเสียหาย 10,000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้งานรหัส WOTBRODYUSSR 
 • พาหนะของสหภาพโซเวียตระดับ VI หรือสูงกว่า
 • 3 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • กุญแจในการปลดล็อคภารกิจรางวัล
ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1 — ฝ่ายสหภาพโซเวียต

รายละเอียด:

เข้าร่วมการรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ ภารกิจส่วนตัว: ยุทธการแห่ง Brody Nº1&2 สำเร็จอย่างละ 3 ครั้ง
 • การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้งานรหัส WOTBRODYUSSR 
 • 1 ครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • x2 ลวดลาย: ธงสหภาพโซเวียตไสว
 • x3 ลายพราง: สีสองจุดใหญ่ในฤดูร้อน
ปิด