[ภารกิจในเกม] ปฏิบัติการ Flax

ผู้บังคับการ,

เข้าร่วมทำภารกิจในธีมปฏิบัติการ Flax

ไฮไลท์:

 • [ในเกม] ภารกิจของปฏิบัติการ Flax: เลือกฝ่ายอักษะหรือพันธมิตร! ใช้รหัสโบนัสเพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับการปรับแต่งสุดเจ๋ง!

ปฏิบัติการ Flax เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญใหญ่ในแอฟริกาเหนือในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดการขนส่งทางอากาศที่กองทัพฝ่ายอักษะในตูนิสประเทศตูนิเซียได้รับการสนับสนุนจากซิซิลี การขนส่งทางอากาศเหล่านี้ บรรทุกเหล่าบุคลากรและเสบียงที่มีความสำคัญมากของชาวเยอรมัน กองกำลังพันธมิตรได้ดำเนินปฏิบัติการเพื่อทำลายเครื่องบินลำเลียงของฝ่ายอักษะทั้งหมด 432 ลำในปฏิบัติการ Flax นี้ ซึ่งทำให้ทรัพยากรของหน่วยอักษะลดน้อยลง

เลือกใช้รหัสของฝ่ายที่คุณต้องการสนับสนุนเพื่อทำภารกิจในธีมของ ปฏิบัติการ Flax

ฝ่ายอักษะ ฝ่ายพันธมิตร
รหัส: WOTOF2021AXIS รหัส: WOTOF2021ALLIES

รางวัล:

 • x3 ลายพราง "Winter two-tone" (สำหรับพาหนะจากเยอรมันนีเท่านั้น)

 • x3 ลายพราง "Two-tone geometric" (สำหรับพาหนะจากอิตาลีเท่านั้น)

รางวัล:

 • x3 ลายพราง "Two-tone large spots"  (สำหรับพาหนะจากสหรัฐฯเท่านั้น)

 • x3 ลายพราง "Stripes"  (สำหรับพาหนะจากอังกฤษเท่านั้น)


ใช้รหัสของคุณที่นี่

[ภารกิจในเกม] ปฏิบัติการ Flax

กิจกรรมเริ่ม: 8 เมษายน 2021 @ 13:00 UTC+7

กิจกรรมสิ้นสุด: 12 เมษายน 2021 @ 13:00 UTC+7

 • ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax #1 - ฝ่ายอักษะ
 • ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax #2 - ฝ่ายอักษะ
 • ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax - รางวัลของฝ่ายอักษะ
 • ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax #1 - ฝ่ายพันธมิตร
 • ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax #2 - ฝ่ายพันธมิตร
 • ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax - รางวัลของฝ่ายพันธมิตร
ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax #1 - ฝ่ายอักษะ

รายละเอียด:

สร้างความเสียหาย 7,000 หน่วย และ อยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้รหัสของฝ่ายอักษะ WOTOF2021AXIS
 • ใช้พาหนะระดับ IV หรือสูงกว่าเท่านั้น
 • 3 ครั้ง/บัญชี เท่านั้น
 • การรบสุ่ม / การรบใหญ่เท่านั้น

รางวัล:

 • นับคะแนนเพื่อปลดล็อคภารกิจรางวัล
ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax #2 - ฝ่ายอักษะ

รายละเอียด:

ป้องกันความเสียหาย 7,000 หน่วย และ อยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้รหัสของฝ่ายอักษะ WOTOF2021AXIS
 • ใช้พาหนะระดับ IV หรือสูงกว่าเท่านั้น
 • 3 ครั้ง/บัญชี เท่านั้น
 • การรบสุ่ม / การรบใหญ่เท่านั้น

รางวัล:

 • นับคะแนนเพื่อปลดล็อคภารกิจรางวัล
ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax - รางวัลของฝ่ายอักษะ

รายละเอียด:

เข้าร่วม 1 การรบ (การรบสุ่ม / การรบใหญ่)

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ ปฏิบัติการ Flax #1 - ฝ่ายอักษะ ให้สำเร็จ 3 ครั้ง
 • ต้องทำภารกิจ ปฏิบัติการ Flax #2 - ฝ่ายอักษะ ให้สำเร็จ 3 ครั้ง
 • 1 ครั้ง/บัญชี เท่านั้น

รางวัล:

 •  3x ลายพราง "Winter two-tone" (สำหรับพาหนะจากเยอรมันนีเท่านั้น)
 •  3x ลายพราง "Two-tone geometric" (สำหรับพาหนะจากอิตาลีเท่านั้น)
ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax #1 - ฝ่ายพันธมิตร

รายละเอียด:

สร้างความเสียหาย 7,000 หน่วย และ อยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้รหัสของฝ่ายพันธมิตร WOTOF2021ALLIES
 • ใช้พาหนะระดับ IV หรือสูงกว่าเท่านั้น
 • 3 ครั้ง/บัญชี เท่านั้น
 • การรบสุ่ม / การรบใหญ่เท่านั้น

รางวัล:

 • นับคะแนนเพื่อปลดล็อคภารกิจรางวัล
ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax #2 - ฝ่ายพันธมิตร

รายละเอียด:

ป้องกันความเสียหาย 7,000 หน่วย และ อยู่ใน 10 อันดับแรกจากค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีมของคุณ ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้รหัสของฝ่ายพันธมิตร WOTOF2021ALLIES
 • ใช้พาหนะระดับ IV หรือสูงกว่าเท่านั้น
 • 3 ครั้ง/บัญชี เท่านั้น
 • การรบสุ่ม / การรบใหญ่เท่านั้น

รางวัล:

 • นับคะแนนเพื่อปลดล็อคภารกิจรางวัล
ภารกิจส่วนตัว: ปฏิบัติการ Flax - รางวัลของฝ่ายพันธมิตร

รายละเอียด:

เข้าร่วม 1 การรบ (การรบสุ่ม / การรบใหญ่)

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ ปฏิบัติการ Flax #1 - ฝ่ายพันธมิตร ให้สำเร็จ 3 ครั้ง
 • ต้องทำภารกิจ ปฏิบัติการ Flax #2 - ฝ่ายพันธมิตร ให้สำเร็จ 3 ครั้ง
 • 1 ครั้ง/บัญชี เท่านั้น

รางวัล:

 •  3x ลายพราง "Two-tone large spots"  (สำหรับพาหนะจากสหรัฐฯเท่านั้น)
 •  3x ลายพราง "Stripes"  (สำหรับพาหนะจากอังกฤษเท่านั้น)
ปิด