การเฉลิมฉลองวันแม่

ผู้บังคับการ!

ความเป็นแม่นั้นมาในทุกรูปแบบ และเราต้องการที่จะเฉลิมฉลองทั้งหมด! เข้าร่วมภารกิจกับเราเพื่อรับการปรับแต่งในธีมนี้และแสดงความรักต่อแม่ของเราในสนามรบ

เพลิดเพลินไปกับ x4 ตัวเร่งค่าประสบการณ์ สำหรับ ชัยชนะครั้งแรกของวัน! ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

ไฮไลท์:

 • [ในเกม] ภารกิจเพื่อรับการปรับแต่งในธีม "วันแม่"

[ในเกม] การเฉลิมฉลองวันแม่

กิจกรรมเริ่ม: 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 13:00 น.
กิจกรรมสิ้นสุด: 9 พฤษภาคม 2022 เวลา 13:00 น.

 • ภารกิจการรบ: การเฉลิมฉลองวันแม่
 • ภารกิจการรบ: ผู้การรถถังคนเก่งของแม่
 • ภารกิจการรบ: ความกตัญญู
 • ภารกิจการรบ: สุขสันต์วันแม่
ภารกิจการรบ: การเฉลิมฉลองวันแม่

รายละเอียด:

เข้าร่วม 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหะระดับ IV-X เท่านั้น
 • 1 ครั้ง / บัญชี เท่านั้น

รางวัล:

 • 6x คำจารึก "Love You, Mom"

ภารกิจการรบ: ผู้การรถถังคนเก่งของแม่

รายละเอียด:

เข้าร่วม 3 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหะระดับ IV-X เท่านั้น
 • 1 ครั้ง / บัญชี เท่านั้น

รางวัล:

 • 6x ตราสัญญลักษณ์ "I Love My Mom"

ภารกิจการรบ: ความกตัญญู

รายละเอียด:

ทำลายพาหนะข้าศึกอย่างน้อย 1 คัน ภายใน 300 เมตร ในจำนวน 6 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหะระดับ IV-X เท่านั้น
 • 1 ครั้ง / บัญชี เท่านั้น

รางวัล:

 • 6x ลวดลาย "To Mother With Love"

ภารกิจการรบ: สุขสันต์วันแม่

รายละเอียด:

เข้าร่วม 9 การรบ ในขณะที่อยู่ใน 10 อันดับแรก

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหะระดับ IV-X เท่านั้น
 • 1 ครั้ง / บัญชี เท่านั้น

รางวัล:

 • 6x คำจารึก "Happy Mother's Day"

 • 1x ช่องโรงรถ
ปิด