[ไฮไลท์ ร้านค้าพรีเมี่ยม/ในเกม] ยังสดใสอยู่

ผู้บังคับการทุกท่าน

ขณะที่เพื่อนของเราที่ญี่ปุ่นกำลังฉลองเทศกาลเด็กย่างเข้าอายุ 7, 5, และ 3 ขวบ พนักงานที่ร้านค้าพรีเมี่ยมได้จัดสินค้าเพื่อฉลองเทศกาลนี้

ไฮไลท์:

 • [ร้านค้าพรีเมี่ยม] พาหนะที่นำมาจำหน่าย: VIII Lorraine 40 t , VIII Turtle Mk. I , และ  V T-34 shielded
 • [ในเกม] ส่วนลดสำหรับพาหนะพรีเมี่ยมระดับ II-VIII
 • [ในเกม] ส่วนลดการแปลงค่าประสบการณ์อิสระเป็ํนค่าประสบการณ์พลรถที่อัตรา 1 ต่อ 10 

[ร้านพรีเมี่ยม] ยังสดใสอยู่

กิจกรรมเริ่ม: 13 พฤศจิกายน 2020 @ 13:00 UTC+7

กิจกรรมสิ้สุด: 20 พฤศจิกายน 2020 @ 13:00 UTC+7

ไปยังร้านค้า  

 

[พิเศษ] ยังสดใสอยู่

กิจกรรมเริ่ม: 13 พฤศจิกายน 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7

กิจกรรมสิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7

 • โบนัสการแปลงค่าประสบการณ์อิสระเป็นค่าประสบการณ์พลรถ
 • ภารกิจ: พละกำลังสองเท่า
 • ภารกิจ: ยังสดใสอยู่ No.1
 • ภารกิจ: ยังสดใสอยู่ No.2
 • ภารกิจ: ยังสดใสอยู่ No.3
 • ภารกิจ: เร่งพลรถของคุณ
โบนัสการแปลงค่าประสบการณ์อิสระเป็นค่าประสบการณ์พลรถ

อัตราการแลกเปลี่ยนจากค่าประสบการณ์อิสระเป็นค่าประสบการณ์พลรถจะถูกตั้งไว้ที่ 1: 10 ตลอดช่วงกิจกรรมนี้

ภารกิจ: พละกำลังสองเท่า

รายละเอียด:

 • ชนะการรบ
 • ติด 10 อันดับสูงสุดของทีมคุณเพื่อนับภารกิจ

เงื่อนไข:

 • สามารถทำได้ในโหมดต่อไปนี้:
  • การรบแบบสุ่ม
  • การรบใหญ๋
 • สำหรับพาหนะระดับ IV และสูงกว่า
 • ทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x2 ค่าประสบการณ์พลรถ
ภารกิจ: ยังสดใสอยู่ No.1

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหาย 10,000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • สามารถทำได้ในโหมดต่อไปนี้:
  • การรบแบบสุ่ม
  • การรบใหญ๋
 • สำหรับพาหนะระดับ IV และสูงกว่า
 • หนึ่งครั้งต่อวัน

รางวัล:

 •  2x ชุดซ่อมแซมขนาดใหญ่
ภารกิจ: ยังสดใสอยู่ No.2

รายละเอียด:

 • ได้รับความเสียหายช่วยเหลือจากการตรวจจับ 3,000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • สามารถทำได้ในโหมดต่อไปนี้:
  • การรบแบบสุ่ม
  • การรบใหญ๋
 • สำหรับพาหนะระดับ IV และสูงกว่า
 • หนึ่งครั้งต่อวัน

รางวัล:

 •  2x ถังดับเพลิงอัตโนมัติ
ภารกิจ: ยังสดใสอยู่ No.3

รายละเอียด:

 • ได้รับค่าประสบการณ์ฐาน 10,000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • สามารถทำได้ในโหมดต่อไปนี้:
  • การรบแบบสุ่ม
  • การรบใหญ๋
 • สำหรับพาหนะระดับ IV และสูงกว่า
 • หนึ่งครั้งต่อวัน

รางวัล:

 •  2x ชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่
ภารกิจ: เร่งพลรถของคุณ

รายละเอียด:

 • ทำภารกิจ ภารกิจ: ยังสดใสอยู่ No.3 สำเร็จ 5 ครั้ง

เงื่อนไข:

 • หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 •  10x กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ค่าประสบการณ์พลรถถัง (ระยะเวลา: 1 ชม.)
ปิด