ข้อเสนอของขวัญวันอังคาร

ผู้บังคับการ,

มันเป็นสถานที่มืด ทุกคนต่อสู้เพื่อบางสิ่ง และมันก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ

แต่เราสามารถไปซื้อรถถังที่น่ากลัวกว่านี้ได้เสมอ และแข็งแกร่งขึ้นจากประสบการณ์

ไฮไลท์:

  • [พรีเมียม] ข้อเสนอพาหนะ:  VI KV-2 (R)  พร้อมกับรูปแบบ 3 มิติ "Valhallan Ragnarok" และพลรถที่มาพร้อมกับความสามารถพี่น้องร่วมรบ

[พรีเมียม] ข้อเสนอวันอังคาร

กิจกรรมเริ่ม: 3 พฤษภาคม 2022 (วันอังคาร) เวลา 13:00 น.
Event End: 10 พฤษภาคม 2022 (วันอังคาร) เวลา 13:00 น.

KV-2 (R) -
จัดเต็ม


KV-2 (R),
รูปแบบ "Valhallan Ragnarok"
(สำหรับ for KV-2 (R)),
และไอเท็มเพิ่มเติม 7 ชิ้น!

KV-2 (R) -
หรูหรา


KV-2 (R),
รูปแบบ "Valhallan Ragnarok"
(สำหรับ for KV-2 (R)),
และไอเท็มเพิ่มเติม 6 ชิ้น!

KV-2 (R) -
พื้นฐาน


KV-2 (R),
รูปแบบ "Valhallan Ragnarok"
(สำหรับ for KV-2 (R)),
และไอเท็มเพิ่มเติม 3 ชิ้น!

ไปยังร้านค้าพรีเมียม  

KV-2 (R) Valhallan Ragnarok

 

ปิด