[ร้านค้าพิเศษ/ไฮไลท์ในเกม] มุ่งหน้าสู่เดือน มิถุนายน

ผู้บังคับการทุกท่าน!

เรามาเริ่มเข้าเดือนมิถุนายนด้วยของดีๆกัน มาดูสินค้าพิเศษในร้าค้าพิเศษช่วงสุดสัปดาห์และกิจกรรมในเกมกัน

อย่าลืมแสดงความสามารถในการทำค่าความเสียหายในสนามรบด้วยละ  ทำภารกิจที่ 3 ของพาหนะแต่ละประเภทให้สำเร็จ แล้วรางวัลของภารกิจที่ 1 และภารกิจที่ 2 จะปล็ดล็อคให้คุณอัตโนมัติทันที

ไฮไลท์

 • พาหนะพรีเมี่ยมพิเศษในร้านค้า:  VIII VK 75.01 (K)  และ VIII leKpz M 41 90 mm .
 • ร้านค้า: สินค้าชุด  VI Cromwell B  พร้อมพลรถที่มีความสามารถ"พี่น้องร่วมรบ" ฟรี
 • ในเกม: ทำภารกิจที่ต้องใช้ทักษะให้สำเร็จเพื่อโบนัสค่าประสบการณ์

[ร้านค้าพิเศษ] มุ่งหน้าสู่เดือนมิถุนายน

ระยะเวลากิจกรรม: 01 มิถุนายน, 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7 to 08 มิถุนายน, 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7

ไปยังร้านค้า  


[ในเกม] มุ่งหน้าสู่เดือนมิถุนายน

ระยะเวลากิจกรรม: 01 มิถุนายน 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7 ถึง 08 มิถุนายน 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7

 • ภารกิจ: รถถังเบา หมายเลข 1
 • ภารกิจ: รถถังเบา หมายเลข 2
 • ภารกิจ: รถถังเบา หมายเลข 3
 • ภารกิจ: รถถังกลาง หมายเลข 1
 • ภารกิจ: รถถังกลาง หมายเลข 2
 • ภารกิจ: รถถังกลาง หมายเลข 3
 • ภารกิจ: รถถังหนัก หมายเลข 1
 • ภารกิจ: รถถังหนัก หมายเลข 2
 • ภารกิจ: รถถังหนัก หมายเลข 3
 • ภารกิจ: ยานเกราะพิฆาตรถถัง หมายเลข 1
 • ภารกิจ: ยานเกราะพิฆาตรถถัง หมายเลข 2
 • ภารกิจ: ยานเกราะพิฆาตรถถัง หมายเลข 3
ภารกิจ: รถถังเบา หมายเลข 1

รายละเอียด:

 • ได้รับค่าช่วยเหลือจากการตรวจจับหรือจากการทำลายตีนตะขาบของข้าศึก 1500 หน่วย ภายในหนึ่งเกม

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังเบาเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังเบา หมายเลข 2

รายละเอียด:

 • ได้รับค่าช่วยเหลือจากการตรวจจับหรือจากการทำลายตีนตะขาบของข้าศึก 2500 หน่วย ภายในหนึ่งเกม

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังเบาเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังเบา หมายเลข 3

รายละเอียด:

 • ได้รับค่าช่วยเหลือจากการตรวจจับหรือจากการทำลายตีนตะขาบของข้าศึก 3500 หน่วย ภายในหนึ่งเกม

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังเบาเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังกลาง หมายเลข 1

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหายและได้รับค่าช่วยเหลือจากการทำลายตีนตะขาบรวมกัน 2000 หน่วย ภายในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังกลางเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังกลาง หมายเลข 2

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหายและได้รับค่าช่วยเหลือจากการทำลายตีนตะขาบรวมกัน 3500 หน่วย ภายในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังกลางเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังกลาง หมายเลข 3

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหายและได้รับค่าช่วยเหลือจากการทำลายตีนตะขาบรวมกัน 4500 หน่วย ภายในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังกลางเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังหนัก หมายเลข 1

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหายและป้องกันรวมกัน 3000 หน่วย ภายในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังหนักเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังหนัก หมายเลข 2

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหายและป้องกันรวมกัน 5000 หน่วย ภายในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังหนักเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังหนัก หมายเลข 3

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหายและป้องกันรวมกัน 6500 หน่วย ภายในหนึ่งการรบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้รถถังหนักเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: ยานเกราะพิฆาตรถถัง หมายเลข 1

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหาย 2000 หน่วย ภายในหนึ่งการบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้ยานเกราะพิฆาตรถถังเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: ยานเกราะพิฆาตรถถัง หมายเลข 2

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหาย 3500 หน่วย ภายในหนึ่งการบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้ยานเกราะพิฆาตรถถังเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: ยานเกราะพิฆาตรถถัง หมายเลข 3

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหาย 4500 หน่วย ภายในหนึ่งการบ

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่มหรือการรบใหญ่
 • ระดับ IV หรือสูงกว่า
 • ต้องใช้ยานเกราะพิฆาตรถถังเท่านั้น

 • สามารถทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ปิด