[ร้านค้าพรีเมี่ยม/ไฮไลท์พิเศษ] เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 - 16 เมษายน 2021

ผู้บังคับการ,

เจ้าหน้าที่วิทยุของเรากำลังตรวจสอบพาหนะของเราและแจ้งว่าเราควรสะสมทรัพยากรเอาไว้  โชคดีที่เรามีภารกิจการต่อสู้ใหม่ ๆ พร้อมรางวัลยุทธปัจจัยมากมาย

อย่าลืมเยี่ยมชมร้านค้าพรีเมี่ยมเพื่อรับส่วนลดของพาหนะ!

ไฮไลท์:

 • [ร้านค้าพรีเมี่ยม] ข้อเสนอ:  VIII FV1066 Senlac , VIII WZ-120-1G FT , และ  VIII STG Guard .
 • [ในเกม] ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับ กำลังสำรองส่วนตัว, ยุทธปัจจัย, และลวดลายมากมาย! 

[ไฮไลท์ร้านค้าพรีเมี่ยม] 
เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1

กิจกรรมเริ่ม: 16 เมษายน 2021 @ 13:00 UTC+7

กิจกรรมสิ้นสุด: 23 เมษายน 2021 @ 13:00 UTC+7

ไปยังข้อเสนอ  

[ในเกม] เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1

กิจกรรมเริ่ม: 16 เมษายน 2021 @ 13:00 UTC+7

กิจกรรมสิ้นสุด: 23 เมษายน 2021 @ 13:00 UTC+7

 • ภารกิจ: เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 #1
 • ภารกิจ: เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 #2
 • ภารกิจ: เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 #3
 • ภารกิจ: เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 #4
ภารกิจ: เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 #1

รายละเอียด:

ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 5,000 หน่วย และอยู่ใน 10 อันดับแรกของค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีม จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • 1 ครั้ง/บัญชี
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • การรบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น

รางวัล:

 •  3x ชุดซ่อมแซมใหญ่
 •  3x ชุดปฐมพยาบาลใหญ่
 •  3x เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
ภารกิจ: เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 #2

รายละเอียด:

ทำลายพาหนะของศัตรู 20 คัน และอยู่ใน 10 และอยู่ใน 10 อันดับแรกของค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีม จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • 1 ครั้ง/บัญชี
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • การรบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องทำภารกิจก่อนหน้าให้สำเร็จ

รางวัล:

 • 1x กำลังสำรองส่วนตัว: +100% ค่าประสบการณ์ (ระยะเวลา: 1 ชม.)
ภารกิจ: เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 #3

รายละเอียด:

สร้างความเสียหายจากการชี้เป้า 10,000 หน่วย และอยู่ใน 10 อันดับแรกของค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีม จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • 1 ครั้ง/บัญชี
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • การรบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องทำ 2 ภารกิจก่อนหน้าให้สำเร็จ

รางวัล:

 • 1x กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ค่าประสบการณ์อิสระ (ระยะเวลา: 2 ชม.)
ภารกิจ: เตรียมพร้อมสำหรับ 1.12.1 #4

รายละเอียด:

สร้างความเสียหาย 20,000 หน่วย และอยู่ใน 10 อันดับแรกของค่าประสบการณ์ที่ได้รับในทีม จากจำนวนการรบเท่าใดก็ได้

เงื่อนไข:

 • 1 ครั้ง/บัญชี
 • พาหนะระดับ IV-X เท่านั้น
 • การรบสุ่ม/การรบใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องทำ 3 ภารกิจก่อนหน้าให้สำเร็จ

รางวัล:

 • 1x กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ค่าประสบการณ์พลรถ (ระยะเวลา: 1 ชม.)
 • 3x ลวดลาย "Kraken"
ปิด