[ไฮไลท์ ร้านค้าพรีเมี่ยม/ในเกม] ศุกร์หรรษา - 11 กันยายน

ผู้บังคับการ

ได้จัดปาร์ตี้สำหรับพลรถในสัปดหา์นี้!

พวกเขาได้ฉลองให้กับพวกเขาเองด้วยเครื่องดื่มและขนม และเจอพิมพ์เขียวเพื่อสร้างรถถังเหล่านี้ให้กับพลรถของพวกเขา

ไฮไลท์ 

[ร้านค้าพรีเมี่ยม] ศุกร์หรรษา

ระยะเวลากิจกรรม: 11 กันยายน 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7 ถึง 18 กันยายน 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7

ไปยังสินค้า

[พิเศษ] พลรถนั้นสำคัญมาก

กิจกรรมเริ่ม: 11 กันยายน 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7

กิจกรรมสิ้นสุด: 18 กันยายน 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7

 • โบนัสแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์อิสระเป็นค่าประสบการณ์พลรถ
 • ส่วนลด
 • ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº1
 • ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº2
 • ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº3
 • ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº4
 • ภารกิจ: เร่งพลรภของคุณ
โบนัสแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์อิสระเป็นค่าประสบการณ์พลรถ

อัตราการแลกเปลี่ยนจากค่าประสบการณ์อิสระเป็นค่าประสบการณ์พลรถจะถูกตั้งเป็น 1: 10 ค่าประสบการณ์พลรถ ตลอดกิจกรรมนี้

ส่วนลด

ส่วนลด 50% ตามรายการต่อไปนี้:

 •  ค่ารีเซ็ตทักษะพลรถ
 • ค่าฝึกพลรถใหม่
 •  ช่องในค่ายทหาร

ส่วนลด 25% ตามรายการต่อไปนี้:

 • ค่าเปลี่ยนคุณสมบัติหลักของพลรถ
ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº1

รายละเอียด:

 • เข้าเล่นการรบ
 • ติด 10 อันดับสูงสุดตามค่าประสบการณ์ในทีมของคุณ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV หรือสูงกว่า
 • การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ่
 • ทำซ้ำได้

รางวัล:

 • x2 ค่าประสบการณ์พลรถ
ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº2

รายละเอียด:

 • ทำความเสียหาย 10000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV หรือสูงกว่า
 • การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ่
 • หนึ่งครั้งต่อวัน

รางวัล:

 • 2x ชุดซ่อมแซมขนาดใหญ่
ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº3

รายละเอียด:

 • รับค่าความเสียหายช่วยเหลือจากการตรวจจับ 3000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV หรือสูงกว่า
 • การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ่
 • หนึ่งครั้งต่อวัน

รางวัล:

 •  2x ถังดับเพลิงอัตโนมัติ
ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº4

รายละเอียด:

 • ได้รับค่าประสบการณ์ 10000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV หรือสูงกว่า
 • การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ่
 • หนึ่งครั้งต่อวัน

รางวัล:

 •  2x ชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่
ภารกิจ: เร่งพลรภของคุณ

รายละเอียด:

 • ทำ ภารกิจ: พลรถนั้นสำคัญมาก Nº4 สำเร็จ 5 ครั้ง

เงื่อนไข:

 • ทำได้หนึ่งครั้งต่อบัญชี

รางวัล:

 • 10x กำลังสำรองส่วนตัว: +200% ค่าประสบการณ์พลรถถัง (ระยะเวลา: 2 ชม.)
ปิด