[ภารกิจ] เทศกาลเรือมังกร 2022

ผู้บังคับการ!

รวมตัวกันเพื่อดูลูกเรือของเรือมังกรลงน้ำและเฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกรในแบบ World of Tanks - อย่างมีสไตล์ โดยเฉพาะกับ รูปแบบ 2 มิติ "Soaring Dragon"! ชุดสะสมลวดลายของปีที่แล้วยังปรากฏอีกครั้ง มาตกแต่งยานพาหนะของคุณสำหรับงานฉลองกัน!

VIII Rheinmetall Skorpion  กำลังลดราคา! ด้วยความเสียหายที่มากถึง 490 หน่วย เป็นหนึ่งในผู้โจมตีหนักสูงสุดในระดับเดียวกัน! รับ Skorpion วันนี้และเร่งเส้นทางสู่ชัยชนะ!

รายละเอียดภารกิจด้านล่าง

ไฮไลท์:

 • [พรีเมี่ยม] ข้อเสนอพาหนะ:  VIII Rheinmetall Skorpion  
 • [ภารกิจ] ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับการปรับแต่ง:
  • ใหม่! รูปแบบ 2 มิติ "Soaring Dragon"
  • ลวดลาย "Koi"
  • ลวดลาย "Diaochan"
  • ลวดลาย "Wang Zhaojun"
  • ลวดลาย "Xi Shi"
  • ลวดลาย "Yang Guifei"

[พรีเมียม] Rheinmetall Skorpion

ช่วงเวลาข้อเสนอ: 3 มิถุนายน 2022 เวลา 13:00 น. ถึง 10 มิถุนายน 2022 เวลา 13:00 น.

ซื้อเลย!  

[พิเศษในเกม] เทศกาลเรือมังกร

กิจกรรมเริ่ม: 3 มิถุนายน 2022 (วันศุกร์) เวลา 13:00 น.

กิจกรรมสิ้นสุด: 10 มิถุนายน 2022 (วันศุกร์) เวลา 13:00 น.

 • ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #1
 • ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #2
 • ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #3
 • ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #4
 • ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #5
 • ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #6
ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #1

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหาย 5,555 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้
 • นับเฉพาะเมื่อคุณอยู่ใน 10 อันดับสูงสุด จากค่าประสบการณ์ที่ได้รับ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV - X
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 3x ลวดลาย "Koi"

ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #2

รายละเอียด:

 • เล่น 5 การรบ
 • นับเฉพาะเมื่อคุณอยู่ใน 10 อันดับสูงสุด จากค่าประสบการณ์ที่ได้รับ

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ "ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #1" ให้สำเร็จ
 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV - X
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 3x ลวดลาย "Diaochan"

ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #3

รายละเอียด:

 • ป้องกันความเสียหาย 5,555 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้
 • นับเฉพาะเมื่อคุณอยู่ใน 10 อันดับสูงสุด จากค่าประสบการณ์ที่ได้รับ

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ "ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #2" ให้สำเร็จ
 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV - X
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 3x ลวดลาย "Wang Zhaojun"

ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #4

รายละเอียด:

 • ได้รับค่าประสบการณ์พื้นฐาน 5,555 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้
 • นับเฉพาะเมื่อคุณอยู่ใน 10 อันดับสูงสุด จากค่าประสบการณ์ที่ได้รับ

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ "ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #3" ให้สำเร็จ
 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV - X
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 3x ลวดลาย "Xi Shi"

ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #5

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายจากการช่วยตรวจจับ 5,555 หน่วย ในจำนวนการรบเท่าใดก็ได้
 • นับเฉพาะเมื่อคุณอยู่ใน 10 อันดับสูงสุด จากค่าประสบการณ์ที่ได้รับ

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ "ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #4" ให้สำเร็จ
 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV - X
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 3x ลวดลาย "Yang Guifei"

ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #6

รายละเอียด:

 • เล่น 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • ต้องทำภารกิจ "ภารกิจการรบ: เฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกร #5" ให้สำเร็จ
 • การรบสุ่ม/ใหญ่ เท่านั้น
 • 1 ครั้ง / บัญชี

รางวัล:

 • 1x รูปแบบ 2 มิติ "Soaring Dragon"

ปิด