ผู้บังคับการ,

ข้อเสนอพาหนะพรีเมียมพร้อมแล้ว! มาดูกัน:

ไฮไลท์:


[พรีเมียม] Berlin Four

กิจกรรมเริ่ม: 8 พฤษภาคม 2022 (วันอาทิตย์) @ 13:00 น.
กิจกรรมสิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2022 (วันจันทร์) @ 13:00 น.

Berlin Four:
IS-2


IS-2,
ช่องโรงรถ, และ
พลรถที่มี "พี่น้องร่วมรบ"

Berlin Four:
ISU-122C


ISU-122C,
ช่องโรงรถ, และ
พลรถที่มี "พี่น้องร่วมรบ"

Berlin Four:
Cromwell B


Cromwell B,
ช่องโรงรถ, และ
พลรถที่มี "พี่น้องร่วมรบ"

Berlin Four:
Thunderbolt VII


Thunderbolt VII,
ช่องโรงรถ, และ
พลรถที่มี "พี่น้องร่วมรบ"

ซื้อเลย!  

ปิด