ข้อเสนอยานเกราะจากโซเวียต!

ผู้บังคับการ,

มีการขายเหล็กโซเวียตเก่าที่ดี นั่นหมายความว่านักสู้โซเวียตสองคันนี้กำลังลดราคา! คว้า VIII LT-432  และ  VIII Object 274a  ด้วย รูปแบบ 3 มิติ สุดพิเศษ "Mangut"  ในขณะที่คุณทำได้!

ภารกิจ ความพยายามของทีม ยังเปิดให้ใช้งานอยู่ เริ่ม 15 กรกฎาคมนี้! รับกำลังสำรองส่วนตัวเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเล่นเกมในหมวดรถถังกับเพื่อนและเพื่อนร่วมกองทัพของคุณ!

ไอไลท์:

 • [พรีเมียม] พาหนะข้อเสนอ: 
 • [ในเกม] เล่นในหมวดรถถังกับเพื่อนหรือกับสมาชิกกองทัพเพื่อรับรางวัล

[ร้านค้าพรีเมียม] 
ข้อเสนอยานเกราะจากโซเวียต!

กิจกรรมเริ่ม: 15 กรกฏาคม 2022 เวลา 12:00 น.
  กิจกรรมสิ้นสุด: 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 12:00 น.

หมายเหตุ: รักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัย ระวังการรับของจากผู้เล่นหรือบัญชีที่คุณไม่รู้จัก ของเหล่านั้นสามารถทำให้ทั้งสองบัญชีถูกบล็อกได้และอย่าเปิดเผยข้อมูลของคุณ!

LT-432

2,076 DPM
ความเร็วสูงสุด 70 กม./ชม.
การพรางตัวที่ดี

Object 274a

2,133 DPM
ความเร็วสูงสุด 58 กม./ชม.
ระยะการมองเห็น 390 ม.

ซื้อเกราะเหล็กจากโซเวียต  

[พิเศษ] ความพยายามของทีม

กิจกรรมเริ่ม: 15 กรกฏาคม 2022 เวลา 12:00 น.
กิจกรรมสิ้นสุด: 19 กรกฏาคม 2022 เวลา 12:00 น.

 • ภารกิจ: รวมทีม
 • ภารกิจ: จิตวิญญาณของทีม
 • ภารกิจ: ความพยายามของทีม
ภารกิจ: รวมทีม

รายละเอียด:

 • เข้าร่วม 3 การรบ แบบสุ่ม/ใหญ่
  • นับเฉพาะการรบที่คุณสร้างความเสียหายอย่างน้อยเท่ากับค่าความทนทานของพาหนะของคุณ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะตั้งแต่ระดับ IV ขึ้นไป เท่านั้น
 • ต้องเข้าร่วมในหมวดรถถัง
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • 1x กำลังสำรองส่วนตัว: โบนัส +200% ให้กับค่าประสบการณ์อิสระ เป็นเวลา 1 ชม.
 • นับคะแนนให้กับ ภารกิจ: ความพยายามของทีม (1 คะแนน)
ภารกิจ: จิตวิญญาณของทีม

รายละเอียด:

 • เข้าร่วม 3 การรบ แบบสุ่ม/ใหญ่
  • นับเฉพาะการรบที่คุณสร้างความเสียหายอย่างน้อยเท่ากับค่าความทนทานของพาหนะของคุณ

เงื่อนไข:

 • ต้องใช้พาหนะตั้งแต่ระดับ IV ขึ้นไป เท่านั้น
 • ต้องเข้าร่วมในหมวดรถถัง และ กองทัพ (หมวดรถถังที่ต้องมีสมาชิกจากกองทัพของคุณ)
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • นับคะแนนให้กับ ภารกิจ: ความพยายามของทีม (1 คะแนน)
ภารกิจ: ความพยายามของทีม

รายละเอียด:

 • รับรางวัลนี้ 6 ครั้ง:
  นับคะแนนให้กับ ภารกิจ: ความพยายามของทีม (1 คะแนน)

เงื่อนไข:

 • 1 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 •  3x กำลังสำรองส่วนตัว: โบนัส +50% ให้กับค่าประสบการณ์การรบ เป็นเวลา 1 ชม.
ปิด