ข้อเสนอสัปดาห์ใหม่ - รถถังกลางบ้าคลั่ง

ผู้บังคับการ,

เริ่มต้นสัปดาห์ด้วย รถถังกลางพรีเมี่ยมระดับ VIII ทั้งสองคันนี้! คว้า VIII Kampfpanzer 07 RH  ตอนนี้ และรับ รูปแบบ 3 มิติ "Brunnenpanzer" มาตกแต่งมัน!

ไฮไลท์:


[พรีเมียม] 
ข้อเสนอ Kampfpanzer 07 RH และ T-44-100

กิจกรรมเริ่ม: 4 เมษายน 2022 เวลา 13:00 น.
กิจกรรมสิ้นสุด: 11 เมษายน 2022 เวลา 13:00 น.

VIII Kampfpanzer 07 RH VIII T-44-100

ข้อเสนอ รถถังกลางบ้าคลั่ง  

รูปแบบ 3 มิติ: Brunnenpanzer

ปิด