[ภารกิจ] พยายามเข้าล่ะ!

ผู้บังคับการ!

ชนะการต่อสู้ สร้างความเสียหายให้กับศัตรูให้ได้มากที่สุด และเก็บค่า XP รับรางวัลยุทธปัจจัยเมื่อคุณทำภารกิจ "พยายามเข้าล่ะ!" สำเร็จ!

ไฮไลท์:

 • ทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับยุทธปัจจัย:
  •   เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
  •   ชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่
  •   ชุดซ่อมแซมขนาดใหญ่

[ภารกิจ] พยายามเข้าล่ะ!

วันที่ 6 มกราคม 2023 เวลา 12:00 น. - 9 มกราคม 2023 เวลา 12:00 น.

 • ภารกิจการรบ: พยายามเข้าล่ะ! #1
 • ภารกิจการรบ: พยายามเข้าล่ะ! #2
 • ภารกิจการรบ: พยายามเข้าล่ะ! #3
ภารกิจการรบ: พยายามเข้าล่ะ! #1

รายละเอียด:

 • เข้าร่วม 3 การรบ
 • สร้างความเสียหายให้กับศัตรู อย่างน้อย 3 คัน

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/ใหญ่
 • 3 ครั้ง / บัญชี
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV - X

รางวัล:

 •   x1 เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
ภารกิจการรบ: พยายามเข้าล่ะ! #2

รายละเอียด:

 • เข้าร่วม 3 การรบ
 • ป้องกันความเสียหายอย่างน้อยสองเท่าของค่าความทนทานของยานพาหนะของคุณ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม/ใหญ่
 • 3 ครั้ง / บัญชี
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV - X

รางวัล:

 •   x1 ชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่
ภารกิจการรบ: พยายามเข้าล่ะ! #3

รายละเอียด:

 • ทำภารกิจ "ภารกิจการรบ: พยายามเข้าล่ะ! #1 - #2" ภารกิจละ 3 ครั้ง ให้สำเร็จ
 • เข้าเกม

เงื่อนไข:

 • 1 ครั้ง / บัญชี

Rewards:

 •   x3 ชุดซ่อมแซมขนาดใหญ่
ปิด