เลือกระดับความยากในภารกิจของคุณ

ผู้บังคับการ,

เลือกความยากของคุณเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะในประเภทยานพาหนะที่กำหนด! รับรางวัลเป็น ตัวเร่งค่าประสบการณ์ เพียงเล่นบทบาทสมรภูมิของคุณ!

 • [ในเกม] เลือกระดับความยากของคุณ
  • ทำภารกิจให้สำเร็จตามบทบาทของคุณเพื่อเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ!

ออกรบ!

[ในเกม] เลือกระดับความยากของคุณ

กิจกรรมเริ่ม: 10 มิถุนายน 2022 เวลา 13:00 น.
กิจกรรมสิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2022 เวลา 13:00 น.

รางวัลสำหรับภารกิจเหล่านี้สามารถสะสมได้ตามภารกิจของพาหนะแต่ละประเภท
หากคุณทำภารกิจ #3 สำเร็จ ภารกิจ # 1 และ # 2 จะสำเร็จโดยอัตโนมัติ หากไม่ถึงขีดสูงสุดของการสะสม และคุณจะได้รับมากถึง x5 ค่าประสบการณ์!

ตัวคูณค่าประสบการณ์จะมีผลกับการรบที่คุณทำภารกิจสำเร็จเท่านั้น

 • ภารกิจ: รถถังเบา #1
 • ภารกิจ: รถถังเบา #2
 • ภารกิจ: รถถังเบา #3
 • ภารกิจ: รถถังกลาง #1
 • ภารกิจ: รถถังกลาง #2
 • ภารกิจ: รถถังกลาง #3
 • ภารกิจ: รถถังหนัก #1
 • ภารกิจ: รถถังหนัก #2
 • ภารกิจ: รถถังหนัก #3
 • ภารกิจ: ยานพิฆาตรถถัง #1
 • ภารกิจ: ยานพิฆาตรถถัง #2
 • ภารกิจ: ยานพิฆาตรถถัง #3
ภารกิจ: รถถังเบา #1

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 2,000  หน่วย จากการตรวจจับตรวจจับ / ทำลายตีนตะขาบ ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังเบาระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังเบา #2

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 3,000 หน่วย จากการตรวจจับ / ทำลายตีนตะขาบ ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังเบาระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังเบา #3

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 5,000 หน่วย จากการตรวจจับ / ทำลายตีนตะขาบ ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังเบาระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x2 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังกลาง #1

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 2,000 หน่วย จากการทำความเสียหายทั่วไป / ทำลายตีนตะขาบ ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังกลางระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังกลาง #2

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 4,000 จากการทำความเสียหายทั่วไป / ทำลายตีนตะขาบ ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังกลางระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังกลาง #3

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 6,000 ทั่วไป / ทำลายตีนตะขาบ ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังกลางระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x2 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังหนัก #1

รายละเอียด:

 • สร้าง / ป้องกัน ความเสียหายรวม 3,000 หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังหนักระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังหนัก #2

รายละเอียด:

 • สร้าง / ป้องกัน ความเสียหายรวม 5,000 หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังหนักระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: รถถังหนัก #3

รายละเอียด:

 • สร้าง / ป้องกัน ความเสียหายรวม 8,000 หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้รถถังหนักระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x2 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: ยานพิฆาตรถถัง #1

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 2,000 หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้ยานพิฆาตรถถังระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: ยานพิฆาตรถถัง #2

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 3,000 หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้ยานพิฆาตรถถังระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x1.5 ค่าประสบการณ์
ภารกิจ: ยานพิฆาตรถถัง #3

รายละเอียด:

 • สร้างความเสียหายรวม 5,000 หน่วย ใน 1 การรบ

เงื่อนไข:

 • การรบสุ่ม / ใหญ่ เท่านั้น
 • ต้องใช้ยานพิฆาตรถถังระดับ IV - X เท่านั้น
 • 3 ครั้ง / วัน เท่านั้น

รางวัล:

 • x2 ค่าประสบการณ์
ปิด