[ภารกิจในเกม] สงครามแห่งป่า Hürtgen

ในป่าลึกของป่า Hürtgen การต่อสู้อย่างดุดเดือดได้เริ่มในวันที่ 19 กันยายน ถึง 16 ธันวาคม 1944 ฝ่ายทหารเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาได้อยู่ในป่าแห่งนี้หลายเดือน ทำให้สงครามนี้เป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดของกองทัพสหรัฐและยาวนานที่สุดของทหารเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 

ในระหว่างสงครามนี้ ทหารฝ่ายเยอรมนี Friedrich Lengfeld ได้ช่วยทหารอเมรืกันที่ได้รับบาดเจ็บออกจากทุ่นระเบิด "Wild Sow"  หลังจากที่เขาสามารถต้านอาการบาดเจ็บทื่พิสูจน์ว่าอันตรายถึงชีวิต อนุเสาวรีย์ได้ถูกาสร้างเพื่ออุทิศให้กับ Lengfeld ที่สุสานทหาร Hürtgen อุทิศให้เขาโดยทหารผ่านศึกของหน่วยทหารภาคพื้นดินที่ 4 กองทัพสหรัฐ

เพื่อเป็นการระลึกถึงสงครามและรับลายพรางหรือลวดลาย ใช้งานรหัสโบนัสและทำภารกิจให้กับผ่านเยอรมนี (WOTBHFDE)  หรือ สหรัฐอเมริกา (WOTBHFUS)

ใช้งานรหัสที่นี่  

[พิเศษ] สงครามแห่งป่า Hürtgen

กิจกรรมเริ่ม: 25 กันยายน 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7

กิจกรรมสิ้นสุด: 28 กันยายน 2020 (วันจันทร์) @ 13:00 UTC+7

เลือกรหัสโบนัสหนึ่งอัน: WOTBHFDE (เยอรมนี) หรือ WOTBHFUS (สหรัฐอเมริกา) 

 • ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 1 — ฝ่ายเยอรมนี
 • ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 2 — ฝ่ายเยอรมนี
 • ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen — รางวัลของฝ่ายเยอรมนี
 • ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 1 — ฝ่ายสหรัฐอเมริกา
 • ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 2 — ฝ่ายสหรัฐอเมริกา
 • ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen — รางวัลของฝ่ายสหรัฐอเมริกา
ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 1 — ฝ่ายเยอรมนี

เป้าหมาย

 • ทำความเสียหาย 10000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

ข้อจำกัด

 • สามารถทำได้ในโหมดการรบต่อไปนี้: การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV และสูงหว่า
 • พาหนะเยอรมนีเท่านั้น
 • 3 ครั้งต่อบัญชี
 • ต้องใช้งานรหัสโบนัส
ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 2 — ฝ่ายเยอรมนี

เป้าหมาย

 • ป้องกันความเสียหาย 10000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

ข้อจำกัด

 • สามารถทำได้ในโหมดการรบต่อไปนี้: การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV และสูงหว่า
 • พาหนะเยอรมนีเท่านั้น
 • 3 ครั้งต่อบัญชี
 • ต้องใช้งานรหัสโบนัส
ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen — รางวัลของฝ่ายเยอรมนี

รางวัล

 • x2 ลวดลาย "ธงแห่งเยอรมนี"
 • x3 ลายพราง "จุดใหญ่สามสี" (แผนที่ฤดูร้อน, สำหรับพาหนะของเยอรมนี)

เป้าหมาย

 • ต้องทำ ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 1 — ฝ่ายเยอรมนี สำเร็จ 3 ครั้ง
 • ต้องทำ ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 2 — ฝ่ายเยอรมนี สำเร็จ 3 ครั้ง
 • เข้าร่วมการรบ

ข้อจำกัด

 • สามารถทำได้ในโหมดการรบต่อไปนี้: การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV และสูงหว่า
 • พาหนะเยอรมนีเท่านั้น
 • 3 ครั้งต่อบัญชี
 • ต้องใช้งานรหัสโบนัส
ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 1 — ฝ่ายสหรัฐอเมริกา

เป้าหมาย

 • ทำความเสียหาย 10000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

ข้อจำกัด

 • สามารถทำได้ในโหมดการรบต่อไปนี้: การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV และสูงหว่า
 • พาหนะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 • 3 ครั้งต่อบัญชี
 • ต้องใช้งานรหัสโบนัส
ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 2 — ฝ่ายสหรัฐอเมริกา

เป้าหมาย

 • ป้องกันความเสียหาย 10000 หน่วยในจำนวนกี่การรบก็ได้

ข้อจำกัด

 • สามารถทำได้ในโหมดการรบต่อไปนี้: การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV และสูงหว่า
 • พาหนะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 • 3 ครั้งต่อบัญชี
 • ต้องใช้งานรหัสโบนัส
ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen — รางวัลของฝ่ายสหรัฐอเมริกา

รางวัล

 • x2 ลวดลาย "ธงแห่งสหรัฐอเมริกา"
 • x3 ลายพราง "ซิกแซก" (แผนที่ฤดูร้อน, สำหรับพาหนะของสหรัฐอเมริกา)

เป้าหมาย

 • ต้องทำ ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 1 — ฝ่ายสหรัฐอเมริกา สำเร็จ 3 ครั้ง
 • ต้องทำ ภารกิจส่วนตัว: สงครามแห่งป่า Hürtgen หมายเลข 2 — ฝ่ายสหรัฐอเมริกา สำเร็จ 3 ครั้ง
 • เข้าร่วมการรบ

ข้อจำกัด

 • สามารถทำได้ในโหมดการรบต่อไปนี้: การรบแบบสุ่มและการรบใหญ่
 • ต้องใช้พาหนะระดับ IV และสูงหว่า
 • พาหนะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
 • 3 ครั้งต่อบัญชี
 • ต้องใช้งานรหัสโบนัส
ปิด