[วีดีโอ] Best Replays of the Week International #68

ผู้บัญชาการ,

เป็นพยาน ในความกล้าหาญ ทักษะ และสุดยอดการรบรถถังประจำสัปดาห์ในสุดยอดรีเพลย์สัปดาห์นี้  สำหรับผู้ที่อยู่ในรายการ ทำได้ดีมาก!

สนุกกับวีดีโอ!

ปิด