[วีดีโอ] Best Replays of the Week International #59

ในตอนนี้เรามี: Brothers in Spähpanzers, ปัญหาบางอย่างกับแผนการ MMO , และหลักฐานอื่นๆกับพลขับวันอาทิตย์ ไปเริ่มการรบกันเถอะ!

ปิด