[วีดีโอ] Best Replays of the Week International #58

ในตอนนี้ เรามี: หน่วยสอดแนม ที่มาพร้อมหัวใจเหล็ก, สไนเปอร์ที่มาพร้อมปืนป๊อป และ IS-7  ที่พยายามเปลี่ยนกระแสของเกม!

ปิด