สถานะของระบบจับคู่

เราได้พูดคุยกันระดับหนึ่งเกี่ยวกับระบบจับคู่ที่ได้รับการปรับปรุงในการประกาศการทดสอบทั่วไป ในวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำงานของระบบจับคู่ และพาคุณไปดูทุกขั้นตอนของการสร้างทีม พร้อมยัง? ไปกันเลย

วิธีการทำงาน

ระบบจับคู่ที่ได้รับการปรับปรุงจะสร้างทีมสองทีมโดยพิจารณาจากข้อกำหนดหลายประการด้วยกัน เป้าหมายของมันคือการทำให้คุณเข้าการรบได้เร็วและสร้างทีมทั้งสองทีมโดยที่:

  • เปรียบเทียบในค่าพารามิเตอร์การรบโดยรวม
  • ชนิดพาหนะหลากหลายและมีประโยชน์พอที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นที่น่าตื่นเต้น 
  • สมดุลในการเปิดโอกาสให้ทั้งสองทีมมีสิทธิ์ชนะ

ในการทำการดังกล่าวระบบจะวิเคราะห์พาหนะที่อยู่ในคิวและเลือกหนึ่งในแม่แบบที่มี อัลกอริธึมของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการจัดทีมจะระบุการกระจายของระดับและพาหนะที่ส่วนบน กลาง และล่าง ระบบจับคู่จะทำการเริ่มด้วยการสร้างการรบ ±2 โดยใช้แม่แบบ 3/5/7 (พาหนะสามคันที่ระดับบน ห้าคันที่ระดับกลาง และเจ็ดคันที่ระดับล่าง) หรือหนึ่งในรูปแบบที่เป็นไปได้ (เช่น 3/4/8, 3/3/9, และอื่นๆ) รูปแบบที่คุณได้จะขึ้นกับองค์ประกอบของคิว แต่ไม่ว่ารูปแบบใดที่คุณได้จะไม่มีการรบใดที่พาหนระดับกลางมีจำนวนน้อยกว่าพาหนะระดับบน ดังเช่นที่ระบบจับคู่จะไม่ยอมให้มีพาหนะระดับกลางมากกว่าระดับล่าง ซึ่งมันจะเป็นดังต่อไปนี้เสมอ:

  • ไม่มีพาหนะระดับกลางน้อยกว่าระดับบน
  • ไม่มีพาหนะระดับล่างน้อยกว่าระดับกลาง 

ด้วยวิธีนี้ระบบจับคู่จะทำให้แน่ใจว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ตำแหน่งใดก็จะมีผู้เล่นพอในระดับเดียวกันของทีมคุณเพื่อให้มีโอกาสในการชนะการรบ

เนื้อหามีให้บริการ ในขนาดกว้างสุดของหน้าต่างเบราว์เซอร์.

ถ้าการรวมทีม 3/5/7 ทั้งสองทีมทำให้คุณรอในคิวนานเกินไป ระบบจับคู่จะลดข้อกำหนดลงบางส่วนเพื่อให้คุณเข้าการรบเร็ซขึ้น ในกรณีนี้ คุณจะได้เจอการรบแบบสองระดับหรือระดับเดียว แต่ก็ถือว่าเกิดได้ยากเพราะการรบส่วนใหญ่จะเป็นการกระจายแบบ ±2 ระดับ

ภายหลังคุณทำการรบที่ระดับล่างของทีมในการรบสองสามครั้ง ระบบจับคู่จะพยายามหาทีมที่ทำให้คุณได้อยู่ในระดับกลาง/บนของทีมไม่ว่าคุณเล่นพาหนะคันเดิมหรือเลือกพาหนะคันใหม่ในรอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้ามันเห็นว่าคุณต้องรอมากกว่าเดิม มันจะจับคุณเข้าการรบที่มีการกระจายระดับอย่างเหมาะสม ผลคือคุณจะไม่ต้องเบื่อกับการรอและเข้าการรบในชุดทีมที่เหมาะกับสภาวะของเซิร์ฟเวอร์ในขณะนั้น

สร้างการรบ

ขั้นที่ 1. ระบุการกระจายของระดับการรบและรูปแบบเกม ก่อนอื่น ระบบจับคู่จะจัดจำนวนนักขับรถถังและหมวดรถถังที่เหมาะสำหรับแต่ละระดับและรูปแบบการเล่น มันจะวิเคราะห์รูปแบบที่ผู้เล่นเลือกไว้สำหรับช่วงการรบ พาหนะที่ใช้ ระดับของพาหนะและว่ามันใช้กฎการจับคู่พิเศษหรือไม่

ขั้นที่ 2. สร้างทีมสองทีมี่เท่าเทียมกัน เมื่อระบุการกระจายระดับและรูปแบบการเล่นแล้ว ระบบจะพยายามจัดผู้เล่นเข้าทีมตามข้อกำหนดสมดุลทีมและข้อจำกัด:

  • แม่แบบ. ทั้งสองทีมจะต้องเป็นไปตามรูปแบบ: โดยมีจำนวนพาหนะที่ระดับ บน กลาง และ ล่างเท่ากัน
  • SPGs. จำนวนปืนอัตตาจรจะถูกจำกัดไว้สูงสุดสามคันต่อทีม
  • หมวดรถถัง ระบบจับคู่อนุญาตให้หมวดรถถังระดับเดียวกันเข้าการรบแบบสุ่มเท่านั้น ความต่างจำนวนผู้เล่นในหมวดรถถังของทั้งสองทีมจะต้องไม่เกินสามคนเป็นอย่างมาก
  • ประเภทรถถัง ความต่างจำนวนปืนอัตตาจร รถถังเบาและยานพิฆาตรถถังในแต่ละส่วนของรายชื่อทีมควรจะเป็นหนึ่งคันอย่างมาก

ในขณะเดียวกัน ระบบจับคู่จะไม่คำนึงถึงประเทศของพาหนะ อุปกรณ์ ยุทธปัจจัยหรือระดับการฝึกพลรถถังและสถิติของผู้เล่น โดยมีข้อยกเว้นเดียวคือจำนวนการรบ เพราะค่าดังกล่าวมีไว้สำหรับการสร้างการรบสำหรับผู้เล่นใหม่

การเพิ่มทักษะของผู้เล่นเข้าในสูตรคำนวณจะเป็นการบ่อนทำลายแก่นของการรบแบบสุ่ม ถึงแม้ว่ารูปบบดังกล่าวจะมีกฎ แต่มันก็มีการสุ่มในการรบแต่ละครั้งด้วย แต่ความตื่นเต้นก็มาจากการคาดเดาไม่ได้นี่เอง ทุกคนมีโอกาสจะกลายเป็นวีรบุรุษ เพื่อพิสูจน์ฝีมือตัวเองให้ผู้เล่นคนอื่นได้เห็นในการรบที่แตกต่างกันไป ซึ่งมันจะเกิดไม่ได้หากมีการจับคู่ผ่านตามระดับทักษะของผู้เล่น ถ้าคุณต้องการพบกับผู้เล่นที่มีระดับใกล้เคียงกับคุณ คุณจะมีโอกาสในการทดสอบฝีมือของคุณเองในอีกไม่นานด้วยรูปแบบการเล่นใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เล่นและทักษะซึ่งก็คือ: การรบจัดอันดับ


ถ้าคุณได้เข้าร่วมการทดสอบทั่วไป 9.18 คุณอาจจะได้เข้าร่วมการรบ ±2 ที่มีปืนอัตตาจรอยู่ระดับสูงสุด ซึ่งโดยทางเทคนิคแล้วการจัดดังกล่าวไม่ละเมิดข้อกำหนดสมดุลทีม และการรบดังกล่าวอาจจะถูกสร้างขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อย ระบบจับคู่จะพยายามวางปืนอัตตาจรให้อยู่ที่ระดับกลางหรือระดับล่างของรายชื่อทีม แม้ว่ามันจะจัดทีมที่มีปืนอัตตาจรอยู่ระดับบนเพื่อกันไม่ให้คุณรอนานเกินไป มันจะจัดทีมอีกฝ่ายให้มีปืนอัตตาจรอยู่ระดับบนสุดเช่นกัน

ขั้นที่ 3. การเลือกแผนที่  ทันทีที่ระบบจับคู่หาแม่แบบที่ตรงข้อกำหนดได้ มันจะจัดทีมสองทีมตามแม่แบบดังกล่าว เลือกแผนที่และสร้างการรบขึ้น แผนที่สำหรับการรบระดับ 1-3 จะถูกเลือกโดยสุ่มจากชุดแผนที่ที่เป็นไปได้สำหรับการรบระดับล่าง ในกรณีอื่นๆ ระบบจับคู่จะทำการสร้างชุดแผนที่ที่เหมาะกับรูปแบบเกมและการกระจายระดับพาหนะของทั้งสองทีม แล้วจะวิเคราะห์แผนที่ที่นักขับรถถังของทั้งสองทีมได้เข้าเล่นก่อนหน้าและเลือกแผนที่ที่ผู้เล่นไม่ค่อยได้เห็นในช่วงการรบสองสามครั้งก่อน

รวมกันกับการแก้ไขปืนอัตตาจรแล้วระบบจับคู่ที่ได้รับการปรับปรุงนั้นทำให้ทีมใช้เวลานับเดือนในการพัฒนาและถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างประสบการณ์การเล่นที่ยุติธรรมและสมดุลกว่าเดิมเราพยายามที่จะสร้างอัลกอริธึมที่เหมาะกับทุกคนในอนาคต ทำการปรับแต่งมันในช่วงทดสอบทั่วไปและปล่อยเข้าเซิร์ฟเวอร์หลัก และเราจะไม่หยุดแค่นั้น ถ้าเราทำงานได้ดีในการปรับปรุงกลไกหลักนี้ เราก็หวังว่าพวกคุณจะบอกให้เรารู้ดังเช่นในกรณีที่พวกคุณบอกว่าเราควรแก้ไขเรื่องใด เราจะยังคงรวมข้อเสนอแนะของคุณกับสถิติการรบที่จะทำให้เราได้เห็นภาพรวมว่าเราสามารถปรับปรุงระบบจับคู่ในอนาคตได้อย่างไร

ปิด