บำรุงรักษาเซิฟเวอร์ในวันที่ 07 มกราคม 2021

ผู้บังคับการทุกท่าน

โปรดเรียนให้ทราบว่า เซิฟเวอร์ World of Tanks Asia จะทำการปิดเซิฟเวอร์เพื่อบำรุงรักษาในวันที่ 07 มกราคม 2021 จะมีอย่างน้อย 1 เซิฟเวอร์ยังคงทำการอยู่ในช่วงบำรุงรักษานี้

ไม่ได้อยู่ในแผนบำรุงรักษา

  • HK (05:00-05:25 UTC+7)
  • ANZ (05:30-05:55 UTC+7)

เซิฟเวอร์เกมจะปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงทำการบำรุงรักษาและอาจจะส่งผลถึงหน้ากองทัพในช่วงปิดนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิด