[Sandbox] การทดสอบสอบใหม่สำหรับอุปกรณ์ 2.0 เริ่ม 25 มิถุนายน

ผู้บังคับการทุกท่าน!

เราอยากขอบคุณผู้เล่นที่ได้เข้าร่วมการทดสอบการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ในรอบแรกบนเซิฟเวอร์ Sandbox และได้แชร์ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะกับเรา ความร้วมของผู้เล่นใน World of Tanks เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก!

หลังจากรอบแรก เราได้ใช้เวลาวิเคราะห์ผลลัพธ์, สถิติ และ ข้อเสนอแนะ การทดสอบทำให้เราได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากและทำให้เราเข้าใจในการนำเกมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตอนนี้ถึงเวลาของขั้นต่อไปแล้ว เรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงที่เราทำในการทดสอบรองสองนี้

อุปกรณ์ 2.0 การทดสอบ Sandbox: รอบที่ 2

25 มิถุนายน 2020 21:00 UTC +7 – 2 กรกฎาคม 2020  21:00 UTC +7

เข้าร่วมการทดสอบ


*
 ผู้เล่นที่ทำการสมัครก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2020 03:59 UTC+7 เข้าร่วมการทดสอบนี้ได้

การเปลี่ยนเกี่ยวกับประเภทช่องอุปกรณ์

หลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของคุณ เราได้ลดประเภทช่องอุปกรณ์เหลือหนึ่งช่องให้อยู่ในช่องแรกสำหรับพาหนะระดับ VI–X ช่องประเภทอุปกรณ์นี้จะตั้งตามชนิดของพาหนะนั้นๆ แต่จะเหมือนก่อนหน้านี้ ช่องนี้จะให้โบนัสตามประเภทต่อไปนี้: การอยู่รอด, อำนาจการยิง, การตรวจจับ หรือ ความคล่องตัว ก่อนหน้านี้ ทั้งสองช่องนั้นจะถูกแบ่งตามหน้าที่ แต่ตอนนี้ จะมีแค่ช่องเดียวที่ให้ค่าโบนัสเพิ่มซึ่งจะอยู่กับชนิดของพาหนะ

ยกตัวอย่าง รถถังหนักนั้นจะมีแค่หนึ่งช่องสำหรับความอยู่รอดเท่านั้นและรถถังเบาจะมีหนึ่งช่องสำหรับการตรวจจับ

ระดับ ชนิดของพาหนะ ปรเภทของช่องแรก ช่อง 2 ช่อง 3

VI-X

รถถังหนัก

การอยู่รอด

N/A

รถถังกลาง

ความคล่องตัว

รถถังเบา

การตรวจจับ

ยานพิฆาตรถถัง

อำนาจการยิง

ปืนอัตตจาร

อำนาจการยิง

เลือกแทบประเภทของอุปกรณ์เพื่อที่ดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าความสามารถและราคาของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ในรายละเอียดของอุปกรณ์นั้น ค่าแรกจะเป็นค่าความสามารถปกติ และค่าที่สองนั้นจะเป็นค่าความสามารถที่เพิ่มขึ้น (เมื่อใส่ในช่องประเภทอุปกรณ์ที่ถูกต้อง)
 
อำนาจการยิง
 
ความอยู่รอด
 
ความคล่องตัว
 
การตรวจจับ
Firepower
ระบบถ่ายเทอากาศรุ่นปรับปรุง
+5% / +6% ทักษะพลรถทั้งหมด
ราคา
Class 3:
50,000
Class 2:
200,000
Class 1:
600,000
เครื่องป้อนกระสุน
-10% / -11.5% เวลาบรรจุกระสุน
ราคา
ขั้น 2:
300,000
ขั้น 1:
600,000
เครื่องขับรางปืนรุ่นปรับปรุง
+10% / +11.5% เวลาในการเล็ง
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
ตัวปรับเสถียรแนวตั้ง
-20% / -23% ค่าเบี่ยงเบนขณะเคลื่อนที่และหมุนตัว
ราคา
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
ศูนย์เล็งรุ่นปรับปรุง
-7% / -9% ขนาดของศูนย์เล็ง
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
ระบบการหมุนรุ่นปรับปรุง
-10% / -12.5% ค่าเบี่ยงเบนขณะเคลื่อนที่และขณะหมุนป้อม
+10% / +12.5% ความเร็วในการหมุนตัวและป้อม
ราคา
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
ความอยู่รอด
แผงซับแรงระเบิด
+50% / +60% จากกระสุนระเบิดแรงสูงและความเสียหายจากการชน
+50% / +60% ป้องกันพลรถจากการบาดเจ็บ
-10% / -15% ระยะเวลามึนงง
-20% / -25% ระยะเวลามึนงงเพิ่มเติม
ราคา
เบา:
50,000
กลาง:
200,000
หนัก:
500,000
หนักยิ่งยวด:
750,000
แผ่นเกราะรุ่นปรับปรุง
ความทนทานเต็มเมื่อซ่อมตีนตะขาบที่ถูกทำลาย
+8% / +10% ความทนทานของพาหนะ
+10% / +10% น้ำหนักที่บรรทุกได้
+50% / +65% ความทนทานของช่วงล่าง
-50% / -65% ความเสียหายของตัวถังที่เกิดจาการกระแทกของช่วงล่าง
+15% / +20% ความเร็วในการซ่อมแซมช่วงล่าง
ราคา
ขั้น 3:
40,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
การปรับแต่งขั้นสูง
ป้องกันการทำลายของรางกระสุน, เครื่องยนต์และถังน้ามันอย่างละหนึ่งครั้งในการรบ
+100% / +150% ความทนทานของรางกระสุน, เครื่องยนต์และถังน้ำมัน
-50% / -65% ลดพลเสียจากความเสียหายขของรางกระสุนและเครื่องยนต์
-50% / -65% โอกาสการใหม้ของเครื่องยนต์
+25% / +35% ความเร็วในการซ่อม
ราคา
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
ความคล่องตัว
ระบบถ่ายเทอากศรุ่นปรับปรุง
+5% / +6% ทักษะพลรถทั้งหมด
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
Additional Grousers
+10% / +15% ความเร็วในการหมุนตัว
+7.5% / +10% คงที่ความเร็ว
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
250,000
ขั้น 1:
500,000
ระบบการการหมุนตัวรุ่นปรับปรุง
-10% / -12.5% ค่าเบี่ยงเบนขณะที่พาหนะเคลื่อนที่และหมุนตัวรวมถึงหมุนป้อมด้วย
+10% / +12.5% ความเร็วในการหมุนตัวและป้อม
ราคา
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
เทอร์โบขาร์จเจอร์
+7.5% / +10% กำลังเครื่องนต์
+5 กม./ชม. / +6 กม./ชม. ความเร็วเดินหน้าสูงสุด
+3 กม./ชม. / +4 กม./ชม. ความเร็วถอยหลังสูงสุด
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
การตรวจจับ
ระบบถ่ายเทอากาศรุ่นปรับปรุง
+5% / +6% ทักษะของพลรถทั้งหมด
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
กล้องโทรทัศน์สองตา
+25% / +27.5% ระยะการมองเมื่อพาหนะอยู่กับที่
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
ตาข่ายพรางตัว
เพิ่มค่าพรางตัวเมื่ออยู่กับที่
+5% /  +7.5%
+10% /  +12.5%
+15% /  +17.5%
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
100,000
ระบบท่อไอเสียเก็บเสียง
เพิ่มค่าพรางตัวของพาหนะเมื่อเคลื่อนทีและหยุดนิ่ง:
+3% /  +4%
+7% /  +9%
+5% /  +6%
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
กล้องเคลือบผิวเลนส์
+10% / +11.5% ระยะการมอง
ราคา
ขั้น 3:
50,000
ขั้น 2:
200,000
ขั้น 1:
600,000
ชุดวิทยุรุนปรับปรุง
+1.5 s / +2 s ระยะเวลาที่ตรวจจับพาหนะข้าศึก
-1.5 s / -2 s ระยะเวลาที่าหนะโดนตรวจจับจากข้าศึก
ราคา
600,000
ระบบการมองของผู้บังคับการ
-10% / -12.5% การพรางตัวของข้าศึกขณะเคลื่อนที่
-15% / -20% การพรางตัวของข้าศึกเมื่อหลบซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้
ราคา
600,000

ในการทดสอบรอบแรก ยกตัวอย่าง Maus มีสองช่องสำหรับการอยู่รอด สำหรับรอบสองนี้ จะเหลือเพียงหนึ่งเท่านั้น

ที่เราเลือกแบบนี้ เพราะจากข้อเสนอแนะต่างๆจากคุณ ผุ้เล่นบางคนคิกว่าช่องชนิดอุปกรณ์นั้นบังคับให้พวกเขาต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนั้นกับช่องเหล่านั้น ซึ่งมันจะเหมือนการบังคับเพิ่มเติม และเราเป็นห่วงว่าพาหนะบางคันั้นจะมีช่องชนิดอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับหน้าที่ของพาหนะนั้นๆด้วย

การเปลี่ยนแปลงในความเข้ากันของอุปกรณ์และโบนัส

หลังจากการวิเคราะห์ผลของการทดสอบรอบแรก เราได้เห็นการช่องว่างที่เราสามรถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ โดยรวมแล้ว การทดสอบรอบสองนั้น ความเข้ากันและโบนัสนั้นจะเปลี่ยนไปสำหรับอุปกรณ์บางชนิด

ประเภท อุปกรณ์ ความเข้ากัน ค่าโบนัสพื้นฐานใหม่ ค่าโบนัสปรับปรุงใหม่ การทดสอบ Sandbox #1 (โบนัส ปกติ/ปรับปรุง)
อำนาจการยิง ระบบระบายอากาศ พาหนะระดับ II และสูงกว่าที่ปิดมิดชิด   6% 5 / 6.5%
อำนาจการยิง ตัวเล็งรุ่นปรับปรุง  สำหรับ ยานพิฆาตรถถัง ,รถถังเบา ,รถถังกลาง, รถถังหนักระดับ V และสูงกว่า ไม่สามารถใช้งานกับปืนอัตตาจรได้ 7%   5%
ความอยู่รอด แผงซับแรงระเบิด พาหนะระดับ V และสูงกว่าทุกคัน      
ความคล่องตัว ตีนตะขาบเสริม สำหรับ ยานพิฆาตรถถัง ,รถถังเบา ,รถถังกลาง, รถถังหนักระดับ V และสูงกว่า ไม่สามารถใช้งานกับปืนอัตตาจรและพาหนะล้อยางได้

ความเร็วในการหมุนตัว: 10% 

อัตราการเร่ง: 7.5%

ความเร็วในการหมุนตัว: 15%

อัตราการเร่ง: 10%

ความเร็วในการหมุนตัว: 5% / 7.5%

อัตราการเร่ง: 5% / 7.5%

การตรวจจับ ตาข่ายพรางตัว พาหนะระดับ II และสูงกว่าทุกคัน

ปืนอัตตาจรและรถถังหนัก: 5% 

รถถังเบาและรถถังกลาง: 10% 

ยานพิฆาตรถถัง: 15%

ปืนอัตตาจรและรถถังหนัก: 7.5% 

รถถังเบาและรถถังกลาง: 12.5%

ยานพิฆาตรถถัง: 17%

ปืนอัตตาจร: 5% / 7.5% 

ยานพิฆาตรถถัง: 15% / 17.5%

การตรวจจับ ระบบท่อไอเสียเก็บเสียง พาหนะระดับ II และสูงกว่าทุกคัน

ปืนอัตตาจรและรถถังหนัก: 3%

รถถังเบาและรถถังกลาง: 7%

ยานพิฆาตรถถัง: 5% 

ปืนอัตตาจรและรถถังหนัก: 4%

รถถังเบาและรถถังกลาง: 9% 

ยานพิฆาตรถถัง: 6%

รถถังหนัก: 2% / 4%

รถถังเบาและรถถังกลาง: 6% / 9%

การตรวจจับ กล้องโทรทัศน์สองตา สำหรับ ยานพิฆาตรถถัง ,รถถังเบา ,รถถังกลาง, รถถังหนัก ,ปืนอัตตาจรระดับ II และสูงกว่า ไม่สามารถใช้งานกับพาหนะล้อยางได้      
การตรวจจับ กล้องเคลือบผิวเลนส์ พาหนะระดับ II และสูงกว่าทุกคัน      

การเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ชนิดใหม่

ในช่วงการทดสอบแรกนั้น อุปกรณ์บางชนิดนั้นไม่เป็นที่นิยมมากนักและไม่ค่อยมีผลในสนามรบอย่างที่เราคาดการณ์ไว้  เราได้ดูสถิติของแต่ละอุปกรณ์แล้ว เราเลือกที่จะรวมบางอุปกรณ์เข้าด้วยกันเพื่อให้เลือกได้ง่ายขึ้น ในการทดสอบรอบที่สองนี้ เราอยากให้ผู้เล่นที่เข้าทดสอบได้ลองใช้อุปกรณ์ที่รวมความสามารถอุปกรณ์ไว้ด้วยกันจากการทดสอบรอบแรก

ประเภท ชนิดของอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลง ใช้งาน ความสามารถ

อำนาจการยิง

การเคลื่อนที่

ระบบการหมุนตัวรุ่นปรับปรุง

ลดค่าโบนัสในทั้งอุปกรณ์พื้นฐานและปรับปรุง

เพิ่มความเร็วในการหมุนตัว (เหมือนในระบบส่งกำลังหลักปรับปรุง)และความเร็วในการการหมุนป้อม (เหมือนในเครื่องการหมุนปืน)

ลดค่าเบี่ยงเบนเหมือนกับอุปกรณ์ตัวปรับเสถียร

พาหนะระดับ V และสูงกว่า

เพิ่มความเร็วในการหมุนตัวและป้อม

ลดค่าเบี่ยงเบนเมื่อหมุนตัวหรือเคลื่อนที่และการหมุนป้อม

ความอยู่รอด แผ่นเกราะรุ่นปรับปรุง

เพิ่มโบนัสพื้นฐานของอุปกรณ์

ความสามารถทั้งหมด 5 อย่างจากช่วงล่างรุ่นปรับปรุงได้เข้ามาเพิ่มและหนึ่งในความสามารถนั้นจะได้เพิ่มโบนัสพื้นฐาน

ราคาจะมี  40,000 / 200,000 / 600,000 เงิน

สำหรับ ยานพิฆาตรถถัง ,รถถังเบา ,รถถังกลาง, รถถังหนักระดับ II และสูงกว่า ไม่สามารถใช้งานกับปืนอัตตาจรได้

เพิ่มความทนทานของพาหนะ

เพิ่มน้ำหนักที่บรรทุกได้และความทนทานของช่วงล่างพร้อมกับความเร็วในการซ่อมแซม และลดความค่าความเสียหายค่าความเสียตัวถังเมื่อช่วงล่างเสียหาย ถ้าช่วงล่างถูกซ่อมจากการถูกทำลาย ช่วงล่างจะซ่อมให้ความทนทานเต็มจำนวน

ความอยู่รอด ใหม่! การปรับแต่งขั้นสูง

รวมความสามารถต่างๆจากอุปกรณ์ต่อไปนี้:

ตัวกรองไซโคลน—ความสามารถทั้ง 4 จะถูกรวมเข้ากับความสามารถอื่นๆ

รางกระสุนแบบ"เปียก"—ความสามารถทั้ง 3 จะถูกรวมเข้ากับความสามารถอื่นๆ

เติมถังน้ำมันด้วยCO2—ความสามารถทั้งคู่จะถูกรวมเข้ากับความสามารถอื่นๆ

ชุดกล่องเครื่องมือ—รวมความสามารถเข้ากัน

ราคา 200,000 / 600,000 เงิน

พาหนะระดับ V และสูงกว่า

 ป้องกันการถูกทำลายชองรางกระสุน ถังน้ำมัน และเครื่องยนต์ (หนึ่งครั้งต่อหนึ่งชิ้นส่วนในระหว่างการรบ)

เพิ่มความทนทานของตีนตะขาบ รางกระสุน และเครื่องยนต์

ลดผลเสียจากความเสียหายของรางกระสุน/เครื่องยนต์

ลดโอกาสในการเกิดการไหม้่ของเครื่องยนต์

เพิ่มความเร็วในการซ่อม

ความอยู่รอด เทอร์โบชาร์จเจอร์

ลดโบนัสพื้นฐานและปรับปรุงของอุปกรณ์ รวมกับอุปกรณ์อื่นๆต่อไปนี้:

เพิ่มระบบชุดขับเคลื่อนสำหรับเดินหน้า —เพิ่มความเร็วสูงสุดของพาหนะ

พิ่มระบบชุดขับเคลื่อนสำหรับถอยหลัง—เพิ่มความเร็วถอยหลังสูงสุดของพาหนะ

สำหรับ ยานพิฆาตรถถัง ,รถถังเบา ,รถถังกลาง, รถถังหนัก, ปืนอัตตาจรระดับ II และสูงกว่า ไม่สามารถใช้งานกับพาหนะล้อยางได้

เพิ่มกำลังเครื่องยนต์

เพิมความเร็วเดินหน้าสูงสุด

เพิ่มความเร็วถอยหลังสูงสุด

การตรวจจับ ชุดวิทยุปรับปรุง ลดโบนัสอุปกรณ์ทั้งพื้นฐานและปรับปรุงและเพิ่มความสามารถของเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุที่ลดโบนัสอุปกรณ์ทั้งพื้นฐานและปรับปรุง รถถังเบาและรถถังกลางทั้งหมดตั้งแต่ระดับ VIII ขึ้นไป

เพิ่มระยะเวลาในการตรวจจับข้าศึก

ลดระยะเวลาหลังจากที่โดนตรวจจับโดยข้าศึก

การตรวจจับ ระบบการมองของผู้บังคับการ เพิ่มโบนัสพิื้นฐานของอุปกรณ์ เพิ่มความสามารถจากกล้องพาราโนมิกแบบสามตัวพร้อมกับลดโบนัสพื้นฐานของอุปกรณ์ รถถังเบาและรถถังกลางทั้งหมดตั้งแต่ระดับ VIII ขึ้นไป

เพิ่มการตรวจจับพาหนะที่เคลื่อนที่ได้ดีขึ้น

เพิ่มการตรวจจับพาหนะที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ได้ดีขึ้น

อุปกรณ์ 2.0 ที่คุณจะได้เจอในการทดสอบ Sandbox เป็นการทดลองความคิดในด้านต่างๆของเรา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะไม่ได้นำไปถูกใช้ในการทดสอบรอบสุดท้ายหรืออาจจะใช้งานในรูปแบบปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเลี่ยนแผลงใหม่นี้ที่จะส่งผ่านในตัวเกมหลังวันที่ 29 มิถุนายน

รางวัลในการเข้าร่วมการทดสอบ

ภารกิจการรบสุ่มพิเศษนี้จะมีให้ในช่วงการทดสอบอุปกรณ์ 2.0 พร้อมกับรางวัลต่อไปนี้

 • ภารกิจ 1 (มีให้หลังจากเข้าบัญชี)
 • ภารกิจ 2
 • ภารกิจ 3
 • ภารกิจ 4
ภารกิจ 1 (มีให้หลังจากเข้าบัญชี)

เงื่อนไข:

 • เข้าใช้งานบัญชี

ข้อจำกัด:

 • หนึ่งครั้งต่อบัญชี

ของรางวัลในเซิฟเวอร์ Sandbox:

 • 10,000 บนเซิฟเวอร์ Sandbox
ภารกิจ 2

เงื่อนไข:

 • เล่น 5 กาารบ
 • ติด 10 อันดับแรกตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

ข้อจำกัด:

 • หนึ่งครั้งต่อบัญชี

ของรางวัลในเซิฟเวอร์ Sandbox:

 • 10,000 บนเซิฟเวอร์ Sandbox
ภารกิจ 3

เงื่อนไข:

 • เล่น 15 กาารบ
 • ติด 10 อันดับแรกตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

ข้อจำกัด:

 • หนึ่งครั้งต่อบัญชี

ของรางวัลในเซิฟเวอร์ Sandbox:

 • 5,000 บนเซิฟเวอร์ Sandbox

ของรางวัลในเซิฟเวอร์หลักหลังจาก Sandbox สิ้นสุด:

 •  เวลาบัญชีพิเศษ WoT 1 วัน
ภารกิจ 4

เงื่อนไข:

 • เล่น 30 กาารบ
 • ติด 10 อันดับแรกตามค่าประสบการณ์ของทีมคุณ

ข้อจำกัด:

 • หนึ่งครั้งต่อบัญชี

ของรางวัลในเซิฟเวอร์ Sandbox:

 • 5,000 บนเซิฟเวอร์ Sandbox

ของรางวัลในเซิฟเวอร์หลักหลังจาก Sandbox สิ้นสุด:

 •  เวลาบัญชีพิเศษ WoT 3 วัน

รางวัลจากการทำภารกิจสำเร็จนั้นจะถูกส่งเข้าไปยังบัญชีของคุณภายใน 14 วันหลังจากการทดสอบ Sandbox นี้เสร็จสิ้น

ทุกคนสามารถเข้าร่วมการทดสอบนี้ได้—ตัวเกมทดสอบนั้นจะเริ่มให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าจากวันที่ 24 มิถุนายน 2020 20:00 UTC+7 เราต้องการความเห็นของคุณ มาร่วมเข้าทดสอบกันเพื่อให้ World of Tanks นั้นตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก!

ปิด