Sandbox 2021: พลรถถัง 2.0 ผลการทดสอบเบื้องต้น

ผู้บังคับการ!

การทดสอบ พลรถถัง 2.0 บนเซิร์ฟเวอร์ Sandbox ได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการเข้าร่วมของทุกคนในการช่วยพัฒนา World of Tanks!

จากคำถาม, ความคิดเห็น, และข้อเสนอแนะ ที่เราได้รับจากคุณ เป็นที่ชัดเจนสำหรับเราว่าแนวคิด พลรถถัง 2.0 ต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหลักที่เราเสนอใน Sandbox ปัจจุบันจะไม่ถูกนำออกใช้ในรูปแบบนี้ เราจะดำเนินการแก้ไขและเตรียมเวอร์ชันใหม่เพื่อนำเสนอแก่คุณ

ผลการทดสอบเบื้องต้น

ผลการสำรวจเบื้องต้นและข้อเสนอแนะโดยตรง พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราเสนอไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่เราคาดหวังจากผู้เล่น ผู้เล่นหลายคนชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการปรับปรุง พลรถถัง 2.0 บางคนเห็นด้วยกับความคิดที่จะเปลี่ยนพลรถถัง แต่ก็ยังมีข้อกังวลหลายประการเกี่ยวกับเวอร์ชันที่เสนอ บางคนไม่ชอบแนวคิดนี้เลยและความคิดเห็นของพวกเขาส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นถึงความกังวลเดียวกันกับที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

หัวข้อหลักของการสนทนา

เราศึกษาความคิดเห็นของคุณและเน้นประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด:

  • ค่าประสบการณ์สำหรับความสามารถเป็นศูนย์จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการแปลงค่า
  • ไม่มีโบนัสสำหรับคุณสมบัติพลรถสำหรับผู้บังคับการที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว
  • การสุ่มในการเลือกทักษะของครูฝึก
  • ประสิทธิผลของทักษะที่แตกต่างกันในระบบเก่าและใหม่
  • พลรถที่ไม่จำเป็นที่เหลืออยู่จากระบบเก่า

แล้วจะมีอะไรต่อไป?

ขณะนี้เรากำลังประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจาก Sandbox เมื่อเราพิจารณาโดยละเอียดแล้วเราจะพยายามพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ตอบสนองความกังวลของคุณและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นทุกประเภท ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของงานนี้ จากนั้นเราจะตัดสินใจเกี่ยวกับการทดสอบ พลรถถัง 2.0 ซ้ำครั้งที่สองที่เป็นไปได้บนเซิร์ฟเวอร์ Sandbox คอยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม!

ขอขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดความเป็นไปของเกม ซึ่งนั่นก็คือคำติชมและคำแนะนำของคุณที่ช่วยให้เรามีแนวคิดต่างๆ และทำให้ World of Tanks ดีขึ้น

ออกรบ!

ปิด