ผู้บัญชาการ,

เมื่อมันกลายเป็นสิ่งไม่คาดคิด  RNG iก็หยุดไม่อยู่แล้ว  ไปดูว่าสหายของเราส่งอะไรไป!

ปิด