ผู้บัญชาการ,

อย่ากลัวไป ในการเข้าใกล้ศัตรูใน World of Tanks. เพราะบางคนต้องการผลักดันไปในทางที่ใช้เสมอ

สนุกกับวีดีโอนี้!

ปิด