โปรดทราบ
ชิ้นข่าวที่คุณกำลังดูอยู่ในรูปแบบเวบไซต์เก่า อาจจะมีปัญหาในการแสดงข้อมูลในเวอร์ชันบราวเซอร์บางเวอร์ชัน

ปิด

กำลังพัฒนา: ระยะส่องที่เปลี่ยนไป [อัพเดท]

ข่าว
ในภาษาอื่น: en vi zh-tw ja

ผู้บัญชาการ,

ระบบระยะการส่องปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอัพเดท 9.12. อ่านเพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น และวิธีที่มันส่งผลต่อการรบใน World of Tanks.

ภาพรวมของระบบระยะการส่องปัจจุบัน

ระบบการมองเห็นในปัจจุบันของ World of Tanks มีสองส่วน : ระยะการส่อง และ ระยะการปรากฎรถถัง

ระยะการปรากฎ ในพื้นที่ข้างซึ่งท่านสามารถเห็นรถถัง (พันธมิตร หรือ รถถังศัตรูที่ถูกส่อง). ก่อนหน้านั้น พื้นที่นี้ นำเสนอในแบบตาราง 1000 m ด้านข้าง ระยะการปรากฎสูงสุดที่ 707 m แนวทแยง และ 500 m ในทางตรง

ระยะการส่อง คือวงกลมข้างใน ซึ่งรถถังของท่านสามารถส่องรถถังศัตรู  ระยะการส่องขึ้นกับคุณสมบัติของรถถัง แต่มันไม่สามารถเกินกว่า 445 m. อุปกรณ์, ยุทโธปกรณ์เสริม , และทักษะสมาชิกลูกเรือ สามารถเสริมระยะการส่องได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่, "ส่วนเสริม" เมตรเพิ่มคุณภาพของการส่อง และ อำนวยความสะดวกในการส่องของรถถังที่ซ่อนภายในระยะการมอง, แต่ระยะการส่องยังคงไม่สามารถเกิน 445 เมตร

ดังนั้น ในอัพเดท 9.10, รัศมีวงกลม 445 m ข้างในของระยะการปรากฎ 1000 m ด้านข้าง:

  • วงเขียว: ระยะการมอง
  • ตารางแดง: ระยะการปรากฎ

ดังที่ท่านสามารถเห็นในภาพนี้  ตารางเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุผล  เพราะว่าช่วงจุดทแยงมุม ระยะเกินในทางตรง 207 m. การใช้งานในตารางการปรากฎ  ถูกตามคุณลักษณะโดยระบบเฉพาะของกลไกเกม ในเวอร์ชั่น 9.12, ระบบการส่อง ของ World of Tanks จะเปลี่ยนไป

ตัวแปรต่อไปนี้ส่งผลต่อการมองเห็นผ่านสัญญาณวิทยุ:

เปลี่ยนภายในระบบระยการส่องใหม่

ในเวอร์ชั้น 9.12, ตารางการปรากฎ จะแทนที่ด้วยรัศมีวงกลม 564 m. การเปลี่ยนแปลงนี้จะกระจายสัดส่วนของการส่อง พร้อมกับวงกลมทั้งใบ และกำจัดความผิดปรกติของปัญหาก่อนหน้านี้

โปรดจำไว้ว่า ในการเปรียบเทียบของตารางการปรากฎ ระยะการมองในทางตรง เพิ่มโดยประมาณ 13% (64 m), และระยะการส่องปรกติยังคงเหมือนเดิมเกือบทั้งหมด

ภาพประกอบตัวอย่าง

 

ปิด