เข้มแข็งเข้าไว้—เทศกาลวันหยุดเริ่มต้นแล้ว!

เทศกาลใกล้เข้ามาแล้ว ได้เวลาของความสนุกของครอบครัว เพื่อน และแน่นอน ของขวัญ ! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะมาพร้อมความสนุกในเกม และเสียงเชียร์ในเดือนธันวาคม เตรียมพร้อมรับลมหนาว และเทศกาลกันได้แล้ว!

ปิด