กิจกรรมแนวการรบสิ้นสุดลงแล้ว

ผู้บัญชาการ

หลังจากการรบที่ดุเดือดใน 3 พื้นที่การรบในแบบ 30 ต่อ 30 เราได้ผลของกิจกรรมโหมดแนวรบแล้วในวันที่ 4 มิถุนายน

ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม!

ปิด