[Sandbox] การทดสอบอุปกรณ์ 2.0 รอบที่สองได้สิ้นสุดแล้ว

ผู้บังคับการทุกท่าน!

ด้วยการทดสอบรอบนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วบรเซิฟเวอร์ Sandbox ของเรา ถึงว่าทีี่เราต้องเข้าขั้นตอนต่อไปแล้ว การทดสอบนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เล่นที่เกี่ยวรูปแบบพื้นฐานของเรา ซึ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในลิงค์ด้านล่างนี้

การทดสอบรอบที่ 1

การทดสอบรอบที่ 2

เราขอขอบคุณอีกครั้งในการเข้าร่วมทดสอบกับเรา มันมีความหมายกับเรามากในการพัฒนาเกมไปพร้อมกับผู้เล่นของเรา เรากำลังจะแชร์ผลสรุปให้ผู้เล่นทุกคนได้เห็ยและส่งแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบอุปกรณ์ 2.0 

ในระหว่างนี้ เรากำลังทะยอยเพิ่มส่งมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วม ซึ่งจะส่งเข้าบัญชีของคุณในไม่กี่วันนี้

แล้วพบกันในสนามรบ!

ปิด